Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Onze ambitie:
in 2050 is Flevoland CO2-neutraal

Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel
Flevolandse Energieagenda
417000
Inwoners
32
Partners
1
Ambitie

Actuele projecten per regio

Almere

8 projecten

Dronten

6 projecten

Lelystad

12 projecten

Noordoostpolder

4 projecten

Urk

3 projecten

Zeewolde

3 projecten

Het regionale netwerk Flevolandse Energieagenda

De Flevolandse Energieagenda (FEA) is opgesteld om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen met een gedeeld doel: CO2-neutraal in 2050.

Flevoland is koploper op het gebied van duurzame energie in Nederland. Ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland wordt in Flevoland opgewekt. Daarmee leveren we al een flinke bijdrage aan een schonere energiemix. Maar er moet nog veel meer gebeuren voordat we onszelf volledig duurzaam mogen noemen.

Deze opgave kan alleen slagen als iedereen zijn schouders er onder zet.  De partnergroep is inmiddels een behoorlijk divers gezelschap: woningcorporaties, gemeenten, de provincie, Techniek Nederland, VNO-NCW,  de NMFF, en nog veel meer partners. Er is altijd plek voor nieuwe leden, want meer handen maken lichter werk!

Groene Kathedraal in Almere.
Doe mee met onze campagne!

Ben je supercreatief en heb je zin om mee te denken of mee te werken aan de campagne, waarmee we Flevolanders duurzamer willen laten wonen, werken en leven?
Maak dan een video-CV en mail hem naar campagne@fea.nl.

IN 2050 IS FLEVOLAND CO2-NEUTRAAL

Zelf ook aan de slag?
Begin bij het energieloket Flevoland!

FEA-partner NMFF verzorgt het energieloket waar je veel informatie kunt vinden over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Hun mensen staan klaar om je te adviseren. Begin nu, klik hier!

Onze Partners

In je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Alle partners in de Flevolandse Energieagenda werken op hun eigen manier aan de energietransitie. Dit doen ze op eigen tempo en met verschillende prioriteiten. De Energieagenda komt dan ook niet in de plaats van de lokale initiatieven. Voor veel projecten ligt juist de kracht in de lokale aanpak. Want: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft. Die meerwaarde kan zijn:

  • leren van elkaar
  • afstemmen en ondersteunen
  • benutten van schaalvoordelen
  • gebruik maken van gebiedskarakteristieken