Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Onze ambitie:
in 2050 is Flevoland CO2-neutraal

Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel
Flevolandse Energieagenda
418646
Inwoners
32
Partners
1
Ambitie

Kort over FEA 

In 2050 moeten we CO₂-neutraal zijn, ook in Flevoland. Deze landelijke ambitie kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende maatschappelijk draagvlak is en intensief samengewerkt wordt aan de energietransitie. Om dit draagvlak te creëren, is de Flevolandse Energieagenda (FEA) in het leven geroepen.

Kort over RES 

Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarmee draagt Nederland bij aan de opdracht de CO₂-uitstoot in 2030 de halveren en de uitstoot in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen. De manier waarop Nederland dat wil bereiken, wordt uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Het regionale netwerk Flevolandse Energieagenda

De Flevolandse Energieagenda (FEA) is opgesteld om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen met een gedeeld doel: bijdragen aan een CO2-neutraal Flevoland in 2050.

Flevoland is koploper op het gebied van duurzame energie in Nederland. Ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland wordt in Flevoland opgewekt. Daarmee leveren we al een flinke bijdrage aan een schonere energiemix. Maar er moet nog veel meer gebeuren voordat we onszelf volledig CO2-neutraal mogen noemen.

Deze opgave kan alleen slagen als iedereen zijn schouders er onder zet.  De partnergroep is inmiddels een behoorlijk divers gezelschap: woningcorporaties, gemeenten, ondernemers, energiecoöperaties en nog veel meer partners. Er is altijd plek voor nieuwe leden, want meer handen maken lichter werk!

Groene Kathedraal in Almere.

Actuele projecten per regio

Almere

8 projecten

Dronten

6 projecten

Lelystad

12 projecten

Noordoostpolder

4 projecten

Urk

3 projecten

Zeewolde

3 projecten

Doe mee met de bewustwordingscampagne!

We willen de Flevolander bewust(er) maken van de energietransitie. Daarom werken we aan een regionale bewustwordingscampagne voor Flevoland. Ben je supercreatief en heb je zin om mee te werken aan de campagne? Laat het ons weten! Lees meer.

IN 2050 IS FLEVOLAND CO2-NEUTRAAL

Zelf ook aan de slag?
Begin bij het energieloket Flevoland!

FEA-partner NMFF verzorgt het energieloket waar je veel informatie kunt vinden over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Hun mensen staan klaar om je te adviseren. Begin nu, klik hier!

Onze partners

In je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Alle partners in de Flevolandse Energieagenda werken op hun eigen manier aan de energietransitie. Dit doen ze op eigen tempo en met verschillende prioriteiten. De Energieagenda komt dan ook niet in de plaats van de lokale initiatieven. Voor veel projecten ligt juist de kracht in de lokale aanpak. Want: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft. Die meerwaarde kan zijn:

  • leren van elkaar
  • afstemmen en ondersteunen
  • benutten van schaalvoordelen
  • gebruik maken van gebiedskarakteristieken