Water met riet

Onze ambitie:
in 2050 is Flevoland CO2-neutraal

Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel
Flevolandse Energieagenda
417000
Inwoners
28
Partners
1
Ambitie

Actuele projecten per regio

Almere

8 projecten

Dronten

6 projecten

Lelystad

9 projecten

Noordoostpolder

4 projecten

Urk

3 projecten

Zeewolde

2 projecten

Het Netwerk Flevolandse Energieagenda

Flevoland is een voorloper op het gebied van duurzame energie. Met name op het gebied van de productie van duurzame energie levert Flevoland een omvangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Zo wordt in de provincie ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland opgewekt. Maar er is nog veel meer werk te verzetten voordat we onszelf volledig duurzaam mogen noemen.

Wij snappen dat deze opgave alleen kans van slagen heeft als iedereen zijn schouders er onder zet. Daarom is het netwerk Flevolandse Energieagenda opgesteld om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen met een gedeeld doel: CO2-neutraal in 2050. Inmiddels bestaat de partnergroep al uit verschillende woningcorporaties, het waterschap, gemeenten, de provincie, Techniek Nederland, VNO-NCW, DE-on, de NMFF, het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal en nog veel meer partners. Er is altijd plek voor nieuwe leden, want meer handen maken lichter werk!

Groene Kathedraal
Zelf ook aan de slag?
Begin bij het energieloket Flevoland!

FEA-partner NMFF verzorgt het energieloket waar je enorm veel informatie kunt vinden over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en staan mensen klaar om je te adviseren. Begin nu, klik hier!

Onze Partners

In je eentje ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Alle partners in de voorliggende Flevolandse Energieagenda werken reeds op hun eigen wijze aan de energiestrategie, in verschillend tempo en met verschillende prioriteiten en lokale partners. De Energieagenda komt dan ook niet in de plaats van de lokale initiatieven: voor veel projecten ligt juist de kracht in de lokale aanpak. Het adagium is: lokaal wat lokaal kan, regionaal waar dat meerwaarde heeft. Die meerwaarde zien we op de volgende terreinen:

  • leren van elkaar;
  • afstemmen en ondersteunen;
  • benutten van schaalvoordelen;
  • gebruik maken van gebiedskarakteristieken.

IN 2050 IS FLEVOLAND CO2-NEUTRAAL