Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Subsidies en Regelingen

Zie hieronder de subsidies en regelingen die door de Rijksoverheid en verschillende gemeentes beschikbaar zijn gesteld.

Actuele subsidies

MOOI: Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit MOOI-SIGOHE

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor sector overstijgende systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit inpassen binnen een breed samenwerkingsverband.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Rijksoverheid Bijna open

Subsidie voor energiecoöperaties en vereniging van eigenaars voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie met zonnepanelen, wind of waterkracht (voorheen subsidieregeling Postcoderoos).

ISDE: Zonnepanelen zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen.

ISDE: Zonneboiler zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf een zonneboiler.

ISDE: Kleinschalige windturbine zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf van kleinschalige windturbines.

ISDE: Warmtepomp zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf een warmtepomp.

ISDE: Aansluiting op een warmtenet voor VvE's

Rijksoverheid Open

U kunt met de ISDE voor zakelijke gebruikers - alleen voor Vereniging van Eigenaren - uw appartementencomplex verduurzamen met een centrale aansluiting op een warmtenet.

ISDE: Zonneboiler woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een zonneboiler.

ISDE: Warmtepomp woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een warmtepomp

ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor 5 typen isolatiemaatregelen.

ISDE: Aansluiting op een warmtenet woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor individuele aansluiting op een warmtenet

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Rijksoverheid Open

Specifieke uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Young Expert Programmes Energy (YEP Energy)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor het inhuren van een jonge professional voor organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie in een ontwikkelingsland.

Horizon 2020 | European Green Deal

Rijksoverheid Open

Subsidie voor ondernemers die met inzet van een innovatie een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van Europa.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders

Rijksoverheid Open

Subsidie voor verhuurders die bestaande huurwoning(en) aardgasvrij willen maken door een aansluiting op een warmtenet.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor particulieren die een nieuwe of gebruikte volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Rijksoverheid Bijna open

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk integrale innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Rijksoverheid Open

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Energie Transitie Faciliteit (ETF)

Rijksoverheid Open

Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

TSE: Waterstof tender

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

MIA en Vamil voor ondernemers

Rijksoverheid Open

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf een warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2023 ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en 5 typen isolatiemaatregelen.

Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)

Rijksoverheid Bijna open

Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties die werken aan transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot.

Energy Executives Training (EET)

Rijksoverheid Open

Trainingsprogramma voor managers uit de duurzame energiesector om kennis en ervaring uit te wisselen.

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Rijksoverheid Open

Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Rijksoverheid Open

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Rijksoverheid Open

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Duurzame Monumentenlening

Gemeentelijk Open
De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen. Met de Duurzame Monumenten-Lening kunnen eigenaren-bewoners van een rijksmonument naast de restauratie ook energiebesparende maatregelen laagrentend financieren.

Energiebespaarlening

Gemeentelijk Open
Is een gemeentelijke duurzaamheidslening niet mogelijk? Dan kan de Nationale Energiebespaarlening misschien helpen bij uw investering in energiebesparende maatregelen.

VvE Energiebespaarlening

Gemeentelijk Open
Wilt u als VvE aan de slag met de verduurzaming van uw appartementencomplex? Dat is mogelijk met de VvE Energiebespaarlening.

Van Asbest naar Duurzaam Dak

Gemeentelijk Open
Vanuit provincie Flevoland is er een subsidieregeling “Van Asbest naar Duurzaam Dak”. De regeling is populair en er wordt flink aanspraak gemaakt op het budget.

Subsidie kleinschalige energie-initiatieven

Gemeentelijk Open
Voor kleinschalige energie-initiatieven stelt provincie Flevoland subsidie beschikbaar. Inwoners kunnen lokale energie-initiatieven ontplooien die doorgroeien naar provinciaal niveau. Klik om meer over deze subsidie te lezen.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)

Gemeentelijk Open
Het krijgen van een financiering voor een duurzaam energie of energiebesparingsproject kan een uitdaging zijn; er komt veel bij kijken. Welk soort financiering heeft u nodig?