Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Subsidies en Regelingen

Een energiezuiniger en duurzamer thuis. Beantwoord de vragen en ontdek met welke verbeteringen je je huis energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert. Begin nu!

Zie hieronder de subsidies en regelingen die door de Rijksoverheid en verschillende gemeentes beschikbaar zijn gesteld.

Actuele subsidies

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE

Rijksoverheid Open

Subsidie voor VvE's die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en).

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor mkb-ondernemers die energie willen besparen en meer verduurzamen. Zij kunnen een adviseur inhuren voor energie-advies of voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit dat advies.

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinders die willen investeren in installaties of apparaten. Hiermee zorgen zij voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? En bent u een bedrijf of een (non-)profitinstelling? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor energiecoöperaties en vereniging van eigenaars voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie uit zon, wind of waterkracht (voorheen subsidieregeling Postcoderoos).

ISDE: Zonnepanelen zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen.

ISDE: Zonneboiler zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor zakelijke gebruikers die hun gebouw of te verhuren woning willen verduurzamen met een zonneboiler.

ISDE: Kleinschalige windturbine zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf van kleinschalige windturbines.

ISDE: Warmtepomp zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp.

ISDE: Aansluiting op een warmtenet voor VvE's

Rijksoverheid Open

U kunt met de ISDE voor zakelijke gebruikers - alleen voor Vereniging van Eigenaars - uw appartementencomplex verduurzamen met een centrale aansluiting op een warmtenet.

ISDE: Zonneboiler woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een zonneboiler.

ISDE: Warmtepomp woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor een (hybride) warmtepomp

ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor 5 typen isolatiemaatregelen.

ISDE: Aansluiting op een warmtenet woningeigenaren

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor individuele aansluiting op een warmtenet

Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Rijksoverheid Open

Specifieke uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Young Expert Programmes – Energy (YEP Energy)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor het inhuren van een jonge professional voor organisaties die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie in een ontwikkelingsland.

Systeemintegratie 2022 (Smart Multi Commodity Energy Systems)

Rijksoverheid Bijna open

Subsidie voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstig energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor gemengde VvE’s en verhuurders die bestaande huurwoning(en) aardgasvrij willen maken door een aansluiting op een warmtenet.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor particulieren die een nieuwe of gebruikte volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk complete innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Energie Transitie Faciliteit (ETF)

Rijksoverheid Open

Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

TSE: Waterstof tender

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

MIA en Vamil voor ondernemers

Rijksoverheid Open

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken, vermeld op de Milieulijst.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Rijksoverheid Open

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er tot en met 31 december 2023 ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Rijksoverheid Open

Subsidie voor woningeigenaren voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en 5 typen isolatiemaatregelen.

Energy Executives Training (EET)

Rijksoverheid Open

Trainingsprogramma voor managers uit de duurzame energiesector om kennis en ervaring uit te wisselen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Rijksoverheid Open

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Rijksoverheid Open

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Rijksoverheid Tijdelijk gesloten

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Duurzame Monumentenlening

Gemeentelijk Open
De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen. Met de Duurzame Monumenten-Lening kunnen eigenaren-bewoners van een rijksmonument naast de restauratie ook energiebesparende maatregelen laagrentend financieren.

Energiebespaarlening

Gemeentelijk Open
Is een gemeentelijke duurzaamheidslening niet mogelijk? Dan kan de Nationale Energiebespaarlening misschien helpen bij uw investering in energiebesparende maatregelen.

VvE Energiebespaarlening

Gemeentelijk Open
Wilt u als VvE aan de slag met de verduurzaming van uw appartementencomplex? Dat is mogelijk met de VvE Energiebespaarlening.

Van Asbest naar Duurzaam Dak

Gemeentelijk Open
Vanuit provincie Flevoland is er een subsidieregeling “Van Asbest naar Duurzaam Dak”. De regeling is populair en er wordt flink aanspraak gemaakt op het budget.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)

Gemeentelijk Open
Het krijgen van een financiering voor een duurzaam energie of energiebesparingsproject kan een uitdaging zijn; er komt veel bij kijken. Welk soort financiering heeft u nodig?