Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Over FEA

Samenwerken en inspireren

In 2050 moeten we CO₂-neutraal zijn, ook in Flevoland. Deze landelijke ambitie kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende maatschappelijk draagvlak is en intensief samengewerkt wordt aan de energietransitie. Om dit draagvlak te creëren, is de Flevolandse Energieagenda (FEA) in het leven geroepen. Dit netwerk richt zich op het mobiliseren en ondersteunen van organisaties bij de ontwikkeling van kennis en projecten.

De ambitie van de partners uit het netwerk Flevolandse Energieagenda is om een goede bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie. Dit doen zij onder andere door het opstellen van een Regionale Energie Strategie. We willen gebruik maken van de kracht en kansen van Flevoland. Iedere partner doet dit op op zijn eigen manier en op eigen tempo.

Waar gaan we voor?

  • Een stevige bijdrage leveren aan een CO2-neutrale energievoorziening in Flevoland in 2050, naar ieders draagkracht en mogelijkheden;
  • De opgave zo oppakken dat de Flevolandse burgers en bedrijven baat hebben bij de aanpak;
  • De energietransitie versnellen via lokale en regionale samenwerking;
  • Kansen signaleren voor samenwerking.
compilatie van ondertekening partners

De energietransitie versnellen

Coalition of the willing

De Flevolandse Energieagenda is in het voorjaar 2018 opgezet door 20 organisaties. Zij onderschrijven een gezamenlijke ambitie en manier van samenwerken met als doel de energietransitie in Flevoland te versnellen. De Energieagenda was het resultaat van een proces dat in 2016 is opgestart naar aanleiding van het coalitieakkoord 2015-2019 om, parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie, te starten met een coalition of the willing om gezamenlijk de schouders onder de energietransitie te zetten.

Inspiratie en netwerken

FEA richt zich op het ontwikkelen, uitbreiden, inspireren en stimuleren van het netwerk van partners die zich aangesloten hebben bij de Energieagenda. Op deze manier ontstaat er een brede Flevolandse coalitie die gezamenlijk bijdraagt aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. Door de brede inzet vanuit de FEA partners wordt de Regionale Energie Strategie echt een product van de regio.

Mensen brainstormen aan lange tafel in de kas op het landgoed Roggenbotstaete.

Wat spreken de partners met elkaar af?

Door partner te worden van de Flevolandse Energieagenda spreken deelnemende organisaties het volgende af:

  1. Zij zien de kansen die samenwerking biedt en zullen de samenwerking zo goed als mogelijk zoeken;
  2. Zij willen samen de landelijke doelstelling voor de energietransitie halen. Hiervoor wordt samengewerkt bij verschillende thema’s en projecten binnen de FEA.
  3. Elke organisatie geeft aan op welk vlak ze nadere afstemming met andere partijen nodig hebben.
  4. Partijen spreken af elkaar te helpen met kennis en door afstemming in beleids- en planontwikkeling en concrete aanpakken.
Medewerkers van de vijf corporaties staan rondom het bord met handtekeningen
Ook partner worden van FEA?

Als partner werk je actief mee aan de energietransitie in Flevoland. Klik hier voor meer informatie.