Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Lelystad

Op deze pagina vind je actuele duurzame projecten in regio Lelystad.

Zonnestroom icoon Zonnestroom 42 TJ
Windenergie icoon Windenergie 1155 TJ
Warmte energie icoon Warmte 165 TJ
Per inwoner icoon Per inwoner 0.020 TJ
De cijfers weergeven de duurzame energieproductie van deze regio. Bron: Klimaatmonitor.

Actuele projecten

Renewable Energy Hub Flevoland

Provincie Flevoland, Wageningen Universiteit & Research
GIGAStorage, Equans, Circul8 Energy, Smartgrid Flevoland, Solarvation, ACRRES en Wageningen University & Research gaan samen een groene energie-HUB realiseren met als doel om in 2030 één Gigawatt...
 icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Groene waterstof bij boerenbedrijven

Wageningen Universiteit & Research
WUR en TNO starten een proefproject voor de kleinschalige productie van groene waterstof op boerenbedrijven. Dit FieldLab komt bij ACRRES in Lelystad, WURs praktijkcentrum voor duurzame energie en...
 icoon

Lelystad Airport Powerparking

Gemeente Lelystad
PowerParking is het eerste voorbeeld van een geïntegreerd decentraal energiesysteem met toepassing van gelijkstroom, waarbij energie decentraal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt in een...
zonnestroom icoon

Bodemonderzoek aardwarmte

Gemeente Lelystad
In november tot medio december vindt er in het buitengebied van Lelystad aan de oostkant van de stad onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze...
warmte icoon

Biomassacentrale Primco

EEF, Gemeente Lelystad
In oktober 2018 startte Primco -via energieleveranciers Vattenval en Ennatuurlijk- met de levering van duurzame stadswarmte aan ruim vijfduizend huishoudens in Lelystad. Nu -precies een jaar later-...
warmte icoon

Zonne-initiatieven LA-LAB-LB

Alliander, Gemeente Lelystad, en meer
In het gebied van LA, LAB, de Lelystadse Boer en RWS is de ambitie om zoveel zonne-energie op te wekken dat het gebied energie-positief wordt. Er wordt nu een plan ontwikkeld voor een geoptimaliseerd...
zonnestroom icoon

Pilot H2 infrastructuur

Gemeente Lelystad
Samenwerking en haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van een toekomstbestendige H2 infrastructuur in de Flevokust Haven.
 icoon

Duurzame gebiedsontwikkeling Flevokust Haven / Maxima-centrale

ENGIE, Provincie Flevoland, en meer
Initiatiefnemers Engie, gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland hebben op 7 februari 2019 gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling van de...
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

ACRRES Smart Grid Test Site

Wageningen Universiteit & Research
Op de ACRRES Smart Grid Test Site staat een unieke combinatie van zonnepanelen, windturbines, biogas WKK, warmtepomp, laadpunten voor auto, accu met de Energie Management Systeem (EMS). De EMS is een...
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Windplan Groen

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van turbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van...
windenergie icoon

Windplanblauw

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, en meer
In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen...
windenergie icoon

Windvereniging SwifterwinT

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
Windvereniging SwifterwinT werkt samen met Nuon onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van het windpark Windplanblauw.
windenergie icoon

Welkom bij het energieloket Flevoland

Natuur en Milieu Federatie Flevoland, Provincie Flevoland
Het energieloket Flevoland helpt u op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Duurzame luchthaven

Provincie Flevoland
Provincie Flevoland werkt samen met Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB) en gemeente Lelystad om het luchthavengebied in Lelystad zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Vanuit eigen...
warmte icoon zonnestroom icoon

Biomassacentrale Lelystad

Gemeente Lelystad
De biomassacentrale van Nuon in Lelystad is in gebruik genomen in 2000. De biomassacentrale in Lelystad draait op houtsnippers uit onderhouds- en snoeiwerk uit houshoudelijk afval en bosbouw...
warmte icoon

Minstens 90% lagere CO2-uitstoot met Begreen houtwarmtestation in Lelystad

EEF, Provincie Flevoland
Als Duurzame Energie en –Ontwikkelingsmaatschappij (DE-On) helpen wij initiatiefnemers in de Provincie Flevoland bij de ontwikkeling, realisatie én financiering van duurzame energie- en...
warmte icoon

Testlocatie Wind Lelystad

Wageningen Universiteit & Research
Op het terrein van Wageningen University and Research in Lelystad staan 12 testturbines. Deze turbines met een hoogte tot 200 meter worden getest en gecertificeerd. Het doel is goedkopere windenergie...
windenergie icoon