Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

14 nov 2019 | Werkconferentie RES Flevoland

Samen wérken aan de Regionale Energiestrategie in Flevoland 

Binnen het netwerk FEA wordt op verschillende manieren samengewerkt aan de energietransitie. Een van de onderwerpen waar de partners zich mee bezig houden is de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES) voor Flevoland.

De RES Flevoland

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Flevoland is één van de 30 RES regio’s. Meer weten over de RES? Op de website van het Nationaal Programma RES lees je alle ins & outs.

Samen wérken aan de RES Flevoland

Op 14 november vindt de tweede werkconferentie RES Flevoland plaats tussen 09.00 en 15.00 in het Eksternest te Almere. De partners geven de strategie verder vorm aan de hand van geïdentificeerde bouwstenen, zoals zonne-energie, biomassa en besparing in de gebouwde omgeving. Details over het programma volgt binnenkort.

Aanmelden: via energieagenda@flevoland.nl