Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Gemeente Dronten

De gemeente Dronten maakt zich al enige jaren sterk voor duurzaamheid. Dronten mag zich zowel Millenniumgemeente als Fairtrade gemeente noemen. Dit houdt onder meer in dat de gemeente Dronten, maar ook haar inwoners, duurzaamheid als een groot goed beschouwen.

Dronten is sinds 2007 CO2-neutraal, omdat in Dronten evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er door bedrijven en huishoudens wordt gebruikt aan elektriciteit en gas. Dronten wordt klimaatneutraal wanneer de opwekking van duurzame energie dusdanig groot is dat het daarnaast ook het gebruik van energie door transport van inwoners en goederen overstijgt. In onderstaande berekening is op basis van de doelstelling om klimaatneutrale gemeente te worden een vertaling gemaakt naar het hiervoor benodigd opgesteld vermogen aan windenergie. De (globale) berekening is gebaseerd op de berekening voor CO2-neutraal in 2007, erkende kengetallen op het gebied van elektriciteitsgebruik en een inschatting van de mogelijkheden voor andere vormen van duurzame energie in Dronten.

Bezoek de website van Gemeente Dronten

Actuele projecten

Zonnepanelen op parkeergarage gemeentehuis

Gemeente Dronten
Om te voorzien in de energievraag van het gemeentehuis van Dronten worden er op het dak van het gemeentehuis zonnepanelen gelegd. Omdat dit niet voldoende is zal ook de parkeerplaats overdekt worden...
zonnestroom icoon

Solarcarport terrein Lowlands

Gemeente Dronten
Festivalorganisator MOJO en duurzame energieproducent Solarfields gaan een zonnepark van 35 hectare aanleggen op het terrein in Biddinghuizen waar Lowlands ieder jaar eind augustus wordt gehouden....
zonnestroom icoon

Zonneparken van 110 hectare bij Dorhout Mees en Flevonice

Flevonice, Gemeente Dronten
Bij Dorhout Mees en Flevonice in Biddinghuizen komen zonneparken van in totaal 110 hectare. Recreatiebedrijf Dorhout Mees zoekt alternatieven nu het aantal golfers terugloopt. Bedoeling is om een...
zonnestroom icoon

Torenhoeve Biogas in Biddinghuizen

EEF, Gemeente Dronten
De co-vergistingsinstallatie van de Torenhoeve Biogas in Biddinghuizen produceert duurzame elektriciteit en warmte. In de installatie worden organische reststromen vergist. Het geproduceerde biogas...
warmte icoon

Windplan Groen

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van turbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van...
windenergie icoon

Windplanblauw

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, en meer
In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen...
windenergie icoon

Windvereniging SwifterwinT

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
Windvereniging SwifterwinT werkt samen met Nuon onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van het windpark Windplanblauw.
windenergie icoon