Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Gemeente Almere

lmere geeft energie, Almere bespaart energie  

Almere is ambitieus op het gebied van energie; het streven was om in 2022 energieneutraal te zijn. Daarom is in 2015 het programma EnergieWerkt! van start gegaan. Het programma richt zich op het stimuleren van duurzaam gedrag bij de verschillende doelgroepen. Door hen bijvoorbeeld te voeden met de juiste informatie en goede voorbeelden met ze te delen Zo motiveren we bewoners en bedrijven zelf ook te investeren in de verduurzaming van hun energieverbruik. Inmiddels is duidelijk dat de ambitie energieneutraal niet in 2022 gerealiseerd kan worden. Het doel van de energietransitie is en blijft, dat alle energie die wordt verbruikt afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen, binnen of buiten de gemeentegrens. De focus ligt zowel op meer hernieuwbare energie als op het terug – dringen van het energieverbruik. De afgelopen periode hebben we de energieopgave opnieuw bekeken en beter in kaart gebracht welke stappen nodig zijn voor een volledig CO 2 – neutrale stad in 2050.  

Werk aan de winkel!  

Wist je dat er tot nu toe 7% van de energie die wordt verbruikt in Almere hernieuwbaar is opgewekt? Werk aan de winkel dus! Gelukkig gaat het de goede kant op. 

Zonnige toekomst  

Stroom en warmte kun je opwekken door een veld te vullen met zonnepanelen. Zo heeft de wijk Noorderplassen-West een ‘eiland’ met 520 zonnecollectoren die zorgen voor warm water en de verwarming van de wijk. Op bedrijventerrein de Vaart komt een nog groter veld met panelen die elektriciteit opwekken. Genoeg om ongeveer 9.000 huishoudens van duurzame energie voorzien! Naar verwachting is dit veld aan het einde van 2019 klaar. In het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt onderzoeken het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de mogelijkheid is zonne-energie op te wekken. Geïnteresseerden kunnen op almeregeeftenergie.almere.nl/zonnevelden kijken hoe ver het daar mee staat.  

Wie wind zaait  

Windenergie is een andere belangrijke duurzame bron om de Almeerse energievoorziening te verduurzamen. Sinds 2000 staan er 10 windturbines in Almere Pampus. Het windpark Jaap Rodenburg levert nu stroom voor 8.500 huishoudens in Almere. Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen. Als het goed is komen er voor 2021 10 nieuwe nog grotere winmolens. Het is dan mogelijk om 30.000 huishoudens van energie te voorzien. Windpark Zeewolde wordt in Flevoland op grondgebied van de gemeenten Almere en Zeewolde gerealiseerd. De huidige 220 windmolens in het gebied maken plaats voor 91 grotere, modernere. Het windpark gaat met 2,5 keer minder windmolens 2,5 méér energie opwekken. Er wordt straks voor 280.000 huishoudens groene stroom geproduceerd. Windpark Zeewolde wordt daarmee het grootste windmolenpark op
land! Zeven windmolens van dit windpark komen op het grondgebied van gemeente Almere, in de bocht van de A27.  

‘Je kunt het dak op!’ 

En al die daken dan? Op huizen, bedrijven, scholen en verenigingen is natuurlijk ruimte zat voor nog meer panelen. Zo is er berekend dat in Almere maximaal 112 hectare zonnepanelen op daken mogelijk zijn. Dat gaat de geode kant op en in 2017 had Almere het hoogste aantal zonnepanelen op daken van huizen van alle gemeenten in Nederland! Op 1 januari 2018 lagen op zo’n 7.500 gebouwen circa 60.000 zonnepanelen. Bedrijven worden niet alleen geholpen met hun verduurzaming met financieringsmaatregelen. Met name het aanbieden van een energiescan met bijbehorend advies heeft vruchten afgeworpen. In drie jaar tijd hebben 288 bedrijven inzicht gekregen in hun energieverbruik! Er zijn 5.300 extra zonnepanelen geplaatst op bedrijfsdaken via het Zonnepanelencollectief Almere; de stroom is goed voor 371 huishoudens. In totaal hebben de ondernemers 2,2 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame opwekking.  

Lang leve de Energie ambassadeurs van Almere  

Energieambassadeurs zijn Almeerders die zelf in huis maatregelen hebben genomen om energie te besparen en op te wekken. Zij delen hun opgedane kennis graag met hun stadsgenoten. Bijvoorbeeld door gratis infrarood warmtescans aan te bieden. Meteen scan zie je precies op welke plekken in huis warmte weglekt. Na de scan kan de ambassadeur tips en advies geven over de te nemen maatregelen. Het netwerk kent 35 ambassadeurs en deze vrijwilligers komen regelmatig bijeen om plannen te maken. Wilt u eens met een Energieambassadeur praten? Of lijkt het u leuk om energieambassadeur te worden? Kijk op www.almeerminder.nl  en www.almeregeeftenergie.nl 

Bezoek de website van Gemeente Almere

Actuele projecten

De Nieuwe Molenaars

Gemeente Almere, Gemeente Zeewolde
Wij zijn De Nieuwe Molenaars, een duurzame energiecoöperatie voor bewoners uit Zeewolde, Almere en omgeving. Wij zijn een groep betrokken burgers die graag mee willen werken aan groene energie in...
windenergie icoon

De Groene Reus

Gemeente Almere
Duurzame energie coöperatie Flevoland ‘De Groene Reus’ is een groeiende groep actieve burgers die op vrijwillige basis werkt aan een energieneutraal Almere en aan een groenere provincie.

Aardwarmte voor Almere

Gemeente Almere
Aardwarmte is in de toekomst een potentiële warmtebron om in Almere te gebruiken om onze huizen te verwarmen en warm water uit de kraan te krijgen. Vandaar dat Almere meewerkt aan de verkenning van...
warmte icoon

Zonnepanelenveld Zuyderzon Almere

Gemeente Almere, HVC Groep
De gemeente Almere en Zuyderzon Almere B.V. realiseren een zonnepanelenveld op bedrijventerrein De Vaart 4. Zuyderzon Almere is een combinatie van HVC en Sunwatt. Het zonneveld zal de naam Zuyderzon...
zonnestroom icoon

Het nieuwe windpark in Almere Pampus

Gemeente Almere
Almeerse Wind is een windenergiecoöperatie uit Almere die haar eigen energie wil opwekken met 2 nieuwe windturbines. Inmiddels is samen met Nuon een nieuw windpark in Almere Pampus gerealiseerd,...
windenergie icoon

Almere Pampus richt zich op het IJmeer en Amsterdam

Gemeente Almere
In het westen van Almere wordt binnendijks het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Het krijgt een metropolitaan karakter, mede door het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange...
windenergie icoon

Zonnevelden Almere

Alliander, Gemeente Almere
Er zijn drie zonnevelden in Almere: - Zoneiland Noorderplassen - Zonneveld Zuyderzon in Almere Buiten - Zonneveld Braambergen Op twee plekken in Almere komen naar alle waarschijnlijkheid nieuwe...
zonnestroom icoon