Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Waterschap Zuiderzeeland

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk. Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water. En zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Bezoek de website van Waterschap Zuiderzeeland

Actuele projecten

Onderzoek restwarmte visindustrie

Patrimonium, Gemeente Urk, en meer
Door energie uit oppervlaktewater en bron- en restwarmte van de visverwerkende bedrijven te benutten kan het gebruik van aardgas verminderen en een aanzienlijke milieuwinst ontstaan.
warmte icoon

Verduurzaming gemaal Vissering

Waterschap Zuiderzeeland
De eerste stap om van het gemaal Vissering één van de meest duurzame gemalen van de wereld te maken is gezet. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 2 februari akkoord gegeven...
 icoon

EERSTE ZWEMBAD IN NEDERLAND GASLOOS VERWARMD OP URK

Gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland
Zwembad ‘t Bun op Urk is het eerste Nederlandse zwembad dat gasloos wordt verwarmd met onder andere warmte uit het rioolwater. Dinsdag 14 februari 2017 is de riothermie-installatie voor het zwembad...
warmte icoon

AFVALWATERZUIVERING TOLLEBEEK ENERGIEFABRIEK DOOR EPHYRA®-TECHNOLOGIE

Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland heeft op de afvalwaterzuivering in Tollebeek een slibgistingsinstallatie waar de innovatieve Ephyra®-technologie wordt toegepast. Hierdoor blijft aan het eind van het...
warmte icoon