Flevolandse Energie Agenda
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Gemeente Lelystad

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om Lelystad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is samen met de stad een Kadernota Duurzaamheid met bijbehorend Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld.

Eén ambitieuze doelstelling heeft de raad het college daarbij alvast concreet meegegeven: energieneutraal (exclusief mobiliteit) in 2025!

Bezoek de website van Gemeente Lelystad

Actuele projecten

Windplan Groen

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van turbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van...
windenergie icoon

Windplanblauw

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, en meer
In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen...
windenergie icoon

Windvereniging SwifterwinT

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
Windvereniging SwifterwinT werkt samen met Nuon onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van het windpark Windplanblauw.
windenergie icoon

Biomassacentrale Lelystad

Gemeente Lelystad
De biomassacentrale van Nuon in Lelystad is in gebruik genomen in 2000. De biomassacentrale in Lelystad draait op houtsnippers uit onderhouds- en snoeiwerk uit houshoudelijk afval en bosbouw...
warmte icoon