Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Gemeente Lelystad

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om Lelystad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is samen met de stad een Kadernota Duurzaamheid met bijbehorend Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld.

Eén ambitieuze doelstelling heeft de raad het college daarbij alvast concreet meegegeven: energieneutraal (exclusief mobiliteit) in 2025!

Bezoek de website van Gemeente Lelystad

Actuele projecten

Lelystad Airport Powerparking

Gemeente Lelystad
PowerParking is het eerste voorbeeld van een geïntegreerd decentraal energiesysteem met toepassing van gelijkstroom, waarbij energie decentraal wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt in een...
zonnestroom icoon

Bodemonderzoek aardwarmte

Gemeente Lelystad
In november tot medio december vindt er in het buitengebied van Lelystad aan de oostkant van de stad onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze...
warmte icoon

Biomassacentrale Primco

EEF, Gemeente Lelystad
In oktober 2018 startte Primco -via energieleveranciers Vattenval en Ennatuurlijk- met de levering van duurzame stadswarmte aan ruim vijfduizend huishoudens in Lelystad. Nu -precies een jaar later-...
warmte icoon

Zonne-initiatieven LA-LAB-LB

Alliander, Gemeente Lelystad, en meer
In het gebied van LA, LAB, de Lelystadse Boer en RWS is de ambitie om zoveel zonne-energie op te wekken dat het gebied energie-positief wordt. Er wordt nu een plan ontwikkeld voor een geoptimaliseerd...
zonnestroom icoon

Pilot H2 infrastructuur

Gemeente Lelystad
Samenwerking en haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van een toekomstbestendige H2 infrastructuur in de Flevokust Haven.
 icoon

Duurzame gebiedsontwikkeling Flevokust Haven / Maxima-centrale

ENGIE, Provincie Flevoland, en meer
Initiatiefnemers Engie, gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland hebben op 7 februari 2019 gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling van de...
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Windplan Groen

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van turbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van...
windenergie icoon

Windplanblauw

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, en meer
In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen...
windenergie icoon

Windvereniging SwifterwinT

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
Windvereniging SwifterwinT werkt samen met Nuon onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van het windpark Windplanblauw.
windenergie icoon

Biomassacentrale Lelystad

Gemeente Lelystad
De biomassacentrale van Nuon in Lelystad is in gebruik genomen in 2000. De biomassacentrale in Lelystad draait op houtsnippers uit onderhouds- en snoeiwerk uit houshoudelijk afval en bosbouw...
warmte icoon