Provincie Flevoland

Flevoland is de duurzaamste provincie van Nederland. Windenergie is een van de bekendste vormen van duurzame energie in Flevoland. Maar er zijn nog meer soorten, zoals zonne-energie, bio-energie en bodemenergie. De combinatie van groei en groen biedt kansen voor de economie en werkgelegenheid in de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de banen die ontstaan door de plaatsing, het onderhoud en beheer van windturbines. In 2020 wil provincie Flevoland energieneutraal zijn. Samen met u maken we deze ambitie waar: er zijn volop mogelijkheden voor duurzame energie!

Bezoek de website van Provincie Flevoland

Actuele projecten

Binnenkort worden hier de actuele projecten getoond.