Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Provincie Flevoland

Flevoland is de duurzaamste provincie van Nederland. Windenergie is een van de bekendste vormen van duurzame energie in Flevoland. Maar er zijn nog meer soorten, zoals zonne-energie, bio-energie en bodemenergie. De combinatie van groei en groen biedt kansen voor de economie en werkgelegenheid in de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de banen die ontstaan door de plaatsing, het onderhoud en beheer van windturbines. In 2020 wil provincie Flevoland energieneutraal zijn. Samen met u maken we deze ambitie waar: er zijn volop mogelijkheden voor duurzame energie!

Bezoek de website van Provincie Flevoland

Actuele projecten

Renewable Energy Hub Flevoland

Provincie Flevoland, Wageningen Universiteit & Research
GIGAStorage, Equans, Circul8 Energy, Smartgrid Flevoland, Solarvation, ACRRES en Wageningen University & Research gaan samen een groene energie-HUB realiseren met als doel om in 2030 één Gigawatt...
 icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Zonnepark Harderwold

Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland
De plannen voor de aanleg van zonnepark Harderwold zijn al in een vergevorderd stadium. Deze zal gerealiseerd gaan worden op een voormalige golfbaan van maar liefst 36 hectare. De ingebruikname leidt...
zonnestroom icoon

Floriade 2022

Gemeente Almere, Provincie Flevoland
De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade Almere 2022 BV, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van...
windenergie icoon zonnestroom icoon

Energieloket

Natuur en Milieu Federatie Flevoland, Provincie Flevoland, en meer
Energiezuiniger en comfortabeler wonen? Dat kan! Energie besparen verhoogt het comfort in de woning en is ook gelijk verdienen. Want wat niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden afgerekend. Besparen...
 icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Samen isoleren we de Zuidert

NETwerk Energieneutraal, Provincie Flevoland
De projectorganisatie ‘Samen isoleren we de Zuidert’ wordt gedreven door vrijwilligers en heeft als doel om woonwijk de Zuidert in Ens te verduurzamen. Voor de uitvoering van het project heeft...
warmte icoon zonnestroom icoon

Ecopark Emmeloord

Provincie Flevoland
Er is op het EcoPark Emmeloord meer dan gemiddeld aandacht voor duurzaamheid. Om de hoogstaande kwaliteit van het water te waarborgen wordt het gezuiverd door helofytenfilters. Zowel het inkomende...
zonnestroom icoon

Zonne-initiatieven LA-LAB-LB

Alliander, Gemeente Lelystad, en meer
In het gebied van LA, LAB, de Lelystadse Boer en RWS is de ambitie om zoveel zonne-energie op te wekken dat het gebied energie-positief wordt. Er wordt nu een plan ontwikkeld voor een geoptimaliseerd...
zonnestroom icoon

Duurzame gebiedsontwikkeling Flevokust Haven / Maxima-centrale

ENGIE, Provincie Flevoland, en meer
Initiatiefnemers Engie, gemeente Lelystad en de Provincie Flevoland hebben op 7 februari 2019 gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling van de...
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Windplan Groen

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van turbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van...
windenergie icoon

Windplanblauw

Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, en meer
In de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad, wordt onder de naam Windplanblauw een nieuw windpark ontwikkeld. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen...
windenergie icoon

Windvereniging SwifterwinT

Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, en meer
Windvereniging SwifterwinT werkt samen met Nuon onder de naam Windplanblauw aan de ontwikkeling van het windpark Windplanblauw.
windenergie icoon

Welkom bij het energieloket Flevoland

Natuur en Milieu Federatie Flevoland, Provincie Flevoland
Het energieloket Flevoland helpt u op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.
warmte icoon windenergie icoon zonnestroom icoon

Nagele in Balans

Gemeente Noordoostpolder, Provincie Flevoland, en meer
Het plan van Energiek Nagele en de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’ om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan. Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt...
warmte icoon

Duurzame luchthaven

Provincie Flevoland
Provincie Flevoland werkt samen met Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark (LAB) en gemeente Lelystad om het luchthavengebied in Lelystad zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Vanuit eigen...
warmte icoon zonnestroom icoon

Minstens 90% lagere CO2-uitstoot met Begreen houtwarmtestation in Lelystad

EEF, Provincie Flevoland
Als Duurzame Energie en –Ontwikkelingsmaatschappij (DE-On) helpen wij initiatiefnemers in de Provincie Flevoland bij de ontwikkeling, realisatie én financiering van duurzame energie- en...
warmte icoon