Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Wanneer gaan welke wijken van het gas af?

Publicatiedatum: 10 juli 2019

Hoe gaat Flevoland van het gas af? Dat verschilt per gemeente. 

De Rijksoverheid geeft in de Energieagenda aan dat Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen uitstoot. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat er nodig en mogelijk is om dit doel te halen. Het staat wel vast dat de transitie wordt uitgerold met een wijkgerichte aanpak. Elke gemeente dient vóór 2021 een Transitievisie Warmte te hebben opgesteld waarin een tijdspad is vastgelegd waarop wijken van het aardgas afgaan. Vier pioniers hebben dat alvast gedaan, waaronder gemeente Almere. Lees het complete persbericht op de website van Energieloket Flevoland.