Waterstoffabriek een stap dichterbij

Publicatiedatum: 19 april 2023

De provincie Flevoland en Circul8.energy hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking rond groene waterstof in Lelystad.

De ambitie van provincie Flevoland is een groene waterstofketen te ontwikkelen in de regio. Kijk maar naar ‘FLHY: Flevoland Hydrogen Valley’, een rapport dat onlangs op initiatief van de provincie is uitgebracht.Circul8.energy is actief op het gebied van duurzame energieprojecten en heeft vergevorderde plannen om een groene waterstoffabriek te bouwen aan de Edelhertweg in Lelystad. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “De provincie vindt waterstof een belangrijk onderdeel van de energietransitie, omdat het kan helpen om bijvoorbeeld de transportsector waaronder zelfs de luchtvaart sneller te verduurzamen. Ondernemers zoals Circul8.energy kunnen de waterstofeconomie aanjagen en vormgeven. Als provincie willen we zulke partners uiteraard zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren.”

Groene waterstoffabriek

Groene waterstof is de duurzame energiedrager voor lange termijn opslag. Circul8.energy wil de eerste fase eind 2024 realiseren door middel van het bouwen van een groene waterstoffabriek met een vermogen van 10 MW elektrolyse, en een capaciteit van 1250 ton waterstof per jaar. De volgende fases van productie en uitbreiding zullen zich via een groeimodel met de markt ontwikkelen.

Waarom groene waterstof in Flevoland?

Flevoland bevindt zich in een unieke situatie ten opzichte van de rest van het land. In oostelijk Flevoland ligt namelijk een privaatrechtelijk GDS (gesloten distributiesysteem) waar op grote schaal productielocaties van groene energie (zon en wind) en batterijopslag zijn aangesloten. Op dit GDS zit congestie, d.w.z. duurzame energie pieken die nergens heen kunnen. De groene waterstoffabriek zal deze pieken en overschotten opvangen voor de productie van waterstof. Hiermee helpt de fabriek met het ontlasten en balanceren van het hoogspanningsnet. Groene energie die normaal verloren gaat door congestie en overschot zal nu worden bewaard in de vorm van groene waterstof.

Partners

De groene waterstoffabriek van Circul8.energy wordt direct aangesloten   op de productielocaties zon en wind, en zal daarom de groei en uitbreiding van de stad, bedrijven en particulieren niet in de weg zitten. De groene waterstof zal voor iedereen beschikbaar worden, maar de kenmerken van waterstof zorgen ervoor dat in eerste instantie vooral de industrie-, wegtransport-, scheepvaart- en luchtvaartsector de eerste afnemers worden. Circul8.energy is al in gesprek met diverse fossiele brandstof leveranciers en binnenvaartondernemers. Belangrijke partners hierbij zijn onder andere Equans & Smartgrid Flevoland (eigenaar GDS), Wageningen University & Research Open teelten en Lelystad Airport.

Circul8.energy

Circul8.energy focust zich op groene energie-initiatieven en -projecten. Zij speelt met maatwerkoplossingen in op de continu veranderende uitdagingen en kansen op de energiemarkt. Denk hierbij aan zonneparken, groene waterstof, mobiele zonne-energiesystemen en batterijopslag op kleinere tot grote schaal. Wat Circul8.energy belangrijk vindt, is samen met partners in innovatieve projecten een bijdrage te leveren aan een schonere wereld.

Energie in Balans

Flevoland wil dé proeftuin van Nederland worden op het gebied van energie en opslag! Om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen en verdere opwarming van de aarde te voorkomen, is meer duurzame energie nodig. Daarbij gaat het niet alleen om innovatieve manieren van opwekking, maar ook om het in balans brengen van vraag en aanbod. Energieopslag in bijvoorbeeld waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Kijk voor meer informatie op https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/energie/energie-in-balans

Luke Bouwman en Jop Fackeldey tekenen de overeenkomst voor een bord van Circul8