Wageningen Universiteit & Research

De ambitie om Flevoland in 2050 CO2 neutraal te hebben spreekt Wageningen University & Research aan. Dit is een van de redenen waarom Wageningen University & Research de Flevolandse Energie Agenda ondertekend heeft. Het toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen (ACRRES) in Lelystad kan met haar ervaringen met o.a. biomassa, biogas, wind, zon en energieopslag een bijdrage leveren. ACRRES staat open voor samenwerkingsverbanden – met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs – en nieuwe ideeën om de duurzaamheid van alternatieve energievormen naar een hoger plan te tillen en daarmee milieu-innovaties te realiseren. Voor bedrijven betekent samenwerking met ACRRES een gunstig innovatie klimaat en de beschikbaarheid over een breed scala aan faciliteiten, waardoor productiemethoden versnelt winstgevender en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Bezoek de website van Wageningen Universiteit & Research

Actuele projecten

Groene waterstof bij boerenbedrijven

Wageningen Universiteit & Research
WUR en TNO starten een proefproject voor de kleinschalige productie van groene waterstof op boerenbedrijven. Dit FieldLab komt bij ACRRES in Lelystad, WURs praktijkcentrum voor duurzame energie en...
 icoon