Partner aan het woord: Andrea Terbijhe, WUR

Publicatiedatum: 30 november 2021

"We pakken samen met bedrijven nieuwe ideeën op om ze dan verder te ontwikkelen en te toetsen op (economische) haalbaarheid." 

In deze reeks praten we met FEA-partners. Vandaag spreken we Andrea Terbijhe van Wageningen University & Research (WUR).

Andrea, vertel eens iets meer over jezelf en je werkzaamheden bij WUR.

Sinds 2007 ben ik onderzoeker naar duurzame energiesystemen waarmee duurzame energie optimaal ingepast wordt in het huidige elektriciteitssysteem. De combinatie windenergie, zon en waterstof is hierbij een hele belangrijke.

Wageningen ligt buiten onze provincie. Waarom heeft de universiteit zich alsnog als partner aan de Flevolandse Energieagenda verbonden?

Ons onderzoekscentrum naar duurzame energie en groene grondstoffen (ACRRES) bevindt zich in Lelystad en is een belangrijke speler in de duurzame energie.

De Flevolandse agrarische sector is van oudsher een belangrijke energieproducent. Dit, in combinatie met het vormgeven van de landbouw van de toekomst, zorgt ervoor dat de WUR en Flevoland elkaar veel kunnen bieden.

Wij zien al jaren dat er grote schommelingen in de energievoorziening aankomen en geloven in lokale smart grid-oplossingen om het energiesysteem stabiel en duurzaam te maken.

Wat is de rol van ACRRES en WUR?

Die rol ligt in het combineren van duurzame energie met opslagmedia (zoals accu en waterstof) om zo de agrarische sector verder te verduurzamen. Daarnaast heeft Wageningen University & Research zelf ook een duurzaamheidsdoelstelling waarbij de Flevolandse locaties een belangrijke rol spelen.

Kun je wat meer vertellen over ACRRES?

ACRRES onderzoekt samen met bedrijven de concepten van de toekomst. Denk aan oplossen van netaansluitingsproblemen voor agrarische bedrijven of het CO2-neutraal maken van agrarische bedrijven.

Maar ook aan projecten zoals GO Grass waarbij het potentieel aan biomassa gebruikt wordt om de invoer van voedingstoffen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Een universiteit staat aan de wieg van de nieuwste ontwikkelingen, welke duurzame ontwikkelingen zijn voor de provincie en voor heel Nederland interessant?

O, dat zijn er heel veel. Maar volgens mij is de meest aansprekende Landbouw van de toekomst, waarmee met strokenteelt gewerkt wordt aan een toekomstbestendig en regeneratief landbouwsysteem.

Daarnaast is ook SWITCH interessant, dit is een veldopstelling waarbij ACRRES samen met TNO een combinatie van zon, wind, accu en waterstof test voor diverse bedrijven.

Waarmee kunnen we in de toekomst rekening houden?

Met grote schommelingen in de energiemarkt, met alle gevolgen voor de energiemarkten. Diegene die in staat is flexibel met duurzame energie om te gaan, speelt een essentiële rol in het verduurzamen van de (Flevolandse) energievoorziening.

Toetsen jullie ook nieuwe ideeën? En zo ja, hoe kunnen initiatiefnemers contact opnemen?

Jazeker, dat is onze corebusiness.

Initiatiefnemers kunnen via de website contact opnemen of stuur mij een mail Andrea.Terbijhe@wur.nl

 

Volg de Expeditie via