Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Nieuwe FEA partner: Ennatuurlijk

Publicatiedatum: 16 augustus 2019

Ennatuurlijk streeft naar duurzame energieoplossingen voor warmte en koude. Ze zijn een belangrijke kennispartner voor het netwerk FEA. 

Ennatuurlijk ontwikkelt en levert innovatieve energieproducten en -diensten. Dat doen ze samen met allerlei partners, zoals gemeentes, provincie, het ministerie van Economische Zaken, bewonersorganisaties, woningcorporaties, netwerkbedrijven en leveranciers. In Flevoland levert Ennatuurlijk momenteel duurzame warmte in Lelystad en Zeewolde aan ruim 3.000 woningen.
Ennatuurlijk ziet goede mogelijkheden om collectieve systemen te ontwikkelen in Flevoland. Het kan een uitbreiding van bestaande warmtenetten in Lelystad en Zeewolde zijn, maar ook ontwikkeling van nieuwe collectieve netten voor warmte of WKO-netten met oppervlaktewater-energie in bijv. Dronten, Emmeloord en Urk.

Ennatuurlijk als FEA-partner

Ennatuurlijk kan als partner van de Energie Agenda concrete oplossingen en uitwerkingen bieden voor de collectieve kansen voor de wamteplannen en energieplannen per wijk leveren. Ennatuurlijk zal daarin alle mogelijk bronnen voor duurzame warmte en gewenste warmteafzet per wijk voor de gespecificeerde doelgroepen modelleren en de technische en financiële haalbaarheid concreet uitwerken en aanbieden.

Meer informatie? www.ennatuurlijk.nl