Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Ennatuurlijk

Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte en koude aan elkaar. Denk aan het koppelen van geothermie, een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar restwarmte vrijkomt bij een productieproces aan een woonwijk in de buurt. Deze buurt ontvangt vervolgens die warmte via een warmtenet. We leveren op deze manier warmte en koude aan circa 85.000 consumenten en ruim 1.200 zakelijke klanten verspreid over heel Nederland. Hierdoor levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland. Bekijk wat we doen.

We zien kansen voor warmtenetten in Flevoland. Enerzijds doelen we daarmee op uitbreiding van onze bestaande warmtenetten, anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe collectieve warmtenetten voor renovatie- en nieuwbouwwoningen. Als kennispartner denken we graag mee over warmteplannen en energieplannen per wijk in de steden en dorpen van Flevoland. Onze insteek is ‘Eerst de collectieve kansen verkennen en uitwerken en daarna de individuele oplossingen.’

Bezoek de website van Ennatuurlijk

Actuele projecten

Binnenkort worden hier de actuele projecten getoond.