Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Expeditie

Expeditie Flevoland 

In Flevoland hebben we al vele malen aan de wieg gestaan van nieuwe ideeën. We zijn een laboratorium van innovatieve, stedelijke ontwikkelingen. Een proeftuin voor nieuwe natuur en duurzaamheid. Altijd zullen we de jongste provincie blijven. Maar ondertussen zijn we ruimschoots ervaren in nieuwe ontwikkelingen, snel schakelen en pionieren we als het nodig is.

Juist in die ervarenheid ligt onze kracht. Met elkaar zijn we in staat om te zorgen dat Flevoland de eerste provincie is die CO2-neutraal is. Onze ambitie is om hier flink aan bij te dragen, zodat we stap voor stap duurzaam samenleven met elkaar.

We noemen deze weg Expeditie Flevoland. We vertellen je graag hoe we tot de Expeditie zijn gekomen, hoe we op pad gaan en wat het voor jou betekent.

Het ontstaan

Voordat je op Expeditie kunt, zoek je de juiste wegen. Daarom zijn we in 2019 met de voorbereidingen, verkenningen en gesprekken gestart. Hieruit bleek dat er een behoefte is om een grote groep Flevolanders in beweging te brengen en bewust te maken van de noodzaak van de energietransitie. Van een traditionele bewustwordingscampagne kon in onze ogen al snel geen sprake meer zijn…

Tijdens de vele gesprekken met Flevolandse ondernemers, inwoners, studenten etc. bleek namelijk dat er in Flevoland al op grote schaal aandacht wordt geschonken aan de energietransitie. Veel afzenders, veel denkbare mediakanalen voeren campagne over de transitie en over de stappen die daarin gezet kunnen worden.

Als we effectief en duurzaam willen zijn, past daar niet een kortlopende, provincie-brede campagne met maar één afzender bij. We besloten het totaal anders aan te pakken. De mensen en organisaties in Flevoland die al stappen zetten, maken we sterker en meer zichtbaar, waardoor we samen meer impact kunnen maken. Samen met hen gaan we op weg naar duurzaam samenleven. Expeditie Flevoland was geboren.

De aanpak

Luisteren dus. Dat is het fundament. Zodat we op basis van onderzoek en in afstemming met het energietransitie-netwerk stappen kunnen zetten.

Op deze manier herkennen we gedeelde kansen en uitdagingen en kunnen we de juiste partijen aan elkaar koppelen. Expeditie Flevoland is er niet op uit om zelf een entiteit te worden, maar we willen bestaande initiatieven versterken. We vergroten de impact door deze te verbinden.

Jongeren hebben onze speciale aandacht. We hebben alle jongeren nodig om zich bewust te zijn van het belang van nieuwe energie, het gaat om hun toekomst. Om die reden werken we intensief samen met Hogeschool Windesheim. Met hulp van de studenten tillen we de versnelling en effectiviteit van de energietransitie naar een hoger niveau. Zij zorgen voor verdieping en onderzoek.

Het energietransitie-netwerk biedt veel kansen om de impact van de initiatieven te vergroten doordat we partijen – zoals onderwijs en bedrijven – aan elkaar kunnen linken. Door onze brede kijk, zien we waar mensen en organisaties elkaar kunnen versterken en door verbindend mee te denken worden doelen sneller behaald.

De houding

Onze houding bestaat uit acht uitgangspunten die volgens ons de basis zijn om de Expeditie tot een succes te maken.

– ‘Jij en ik’ in plaats van ‘jij of ik’ = samenwerking, elkaar succes gunnen en hier waar mogelijk aan bijdragen

– ‘Ik ben benieuwd’ in plaats van ‘het zal mij benieuwen’ = bereid zijn om vertrouwen te geven, een nieuwsgierige, open, actieve houding die het nieuwe omarmt in plaats van een achterover leunende, beschouwende houding die vasthoudt aan wat hij kent

– Koppie, koppie = de dingen die we doen, doen we op een slimme manier, impact vergroten door (het eenvoudig te maken om) waardevolle nieuwe verbindingen te maken

– ‘Ja, en’ in plaats van ‘ja, maar’ = denken vanuit mogelijkheden, als er uitdagingen zijn dan durven we die te benoemen en komen we met voorstellen om deze te tackelen

– Fouten zijn geweldig = binnen een innovatief traject als de Expeditie worden er fouten gemaakt, de basis is om te leren van deze fouten zodat we als beweging snel groeien / ons snel ontwikkelen

– Simpel, toch? = een beweging groeit snel als mensen makkelijk mee kunnen doen, we gebruiken dus eenvoudige taal en geven samen vorm aan de koers door telkens opnieuw de simpele vraag ‘wat is de volgende stap?’ te stellen

– Energie als kompas = om mensen betrokken te houden is het nodig dat de reis energie geeft, door deze energie als basis te hanteren bij het bepalen van de te zetten stappen zullen we steeds beter en sneller weten wat te doen en dus steeds sneller en eenvoudiger successen boeken

– Duurzaam samenleven als doel = door duurzaam samenleven als doel te hanteren brengen we het bereiken van het doel naar het nu; het gaat immers om in het nu de juiste keuzes te maken -> door het eigen maken van deze vaardigheid zorgen we voor de lange termijn voor een fijne toekomst voor elkaar

Wat de Expeditie voor jou(w organisatie) kan betekenen

Bij Expeditie Flevoland gaat het er vooral om dat we samen kijken hoe jij met jouw initiatief of organisatie voor jouw doelgroep de grootste impact kan veroorzaken. Dit doen we door slimme verbindingen te maken met andere partijen. Of bijvoorbeeld door vernieuwende aanpakken te verzinnen waarmee jij jouw verhaal kan delen. Zo versnellen we de stap richting Flevoland als CO2-neutrale provincie en brengen we duurzaam samenleven in de praktijk.

We kunnen je helpen door:

– je te verbinden met aanverwante organisaties
– het bedenken en opstarten van samenwerkingsverbanden
– jouw organisatie / initiatief breder zichtbaar en deelbaar te maken
– je hulpvragen te koppelen aan aanbieders / partijen die je verder kunnen helpen
– je bekend te maken met vernieuwende manieren om je doelen te bereiken
– en wie weet nog meer…

Ga je mee op Expeditie?

Heb je een (hulp)vraag? Een idee? Een uitdaging? Een droom? Of wil je graag je kennis delen? Laat het ons weten en ga mee op Expeditie. Samen met jou zorgen we ervoor dat Flevoland de eerste CO2-neutrale provincie van Nederland is.

Je kunt ons bereiken via expeditie@fea.nl