Jongeren van Challenge Up werken aan de toekomst

Publicatiedatum: 14 februari 2023

Challenge Up is een project van Welzijn Lelystad en valt onder het landelijke programma de ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Bij Challenge Up enthousiasmeren we jongeren om iets voor een ander te doen. Hierbij staan 3 pijlers centraal:

  • Het ontdekken en ontwikkelen van je talenten
  • Het ontmoeten van andere mensen (andere doelgroepen zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking, bedrijfsleven, etc.)
  • En dat je doet wat bij je past, bij je hobby, passie, opleiding en talenten.

Jongeren doen mee in hun vrije tijd, in MDT-trajecten op school of als onderdeel van hun stage. Bij Challenge Up helpen de jongeren bij eigen activiteiten of matchen we de jongeren aan organisaties of bedrijven. Voorbeelden van wat jongeren zoal doen voor een ander zijn:

  • Helpen bij het Kookcafé: We koken elke dinsdagmiddag dan voor ouderen of andere jongeren of mensen met een beperking.
  • SuperCOOL! Hier zijn jongeren sportmaatje van mensen met een beperking
  • We helpen bij evenementen in de stad, bij Woonzorg Flevoland, BinnenIn, Coloriet, Groene Sluis, Flevolandse theatervereniging JTL, Prehistorisch museum Swifterkamp en Stichting Lelystad Schoon, Dierennoodhulp Lelystad. Ook zijn jongeren maatje voor andere kinderen of jongeren. In samenwerking met de Lelystadse Uitdaging hebben we ook mooie matches met het bedrijfsleven.

Wij spraken één van de jongeren die zich inzetten voor Challenge Up.

Wat doe je tijdens je stage?

Mijn stage bestaat voornamelijk uit:

  • Ondersteunen bij MDT-trajecten in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Deze trajecten verzorgt Challenge Up o.a. op het Aurum, De Anger, Praktijkschool De Steiger, De Rede, Porteum en MBO College Lelystad. Daarnaast is er ook een warme samenwerking met Landstede MBO. Een MDT-traject bestaat altijd uit maximaal een half jaar en op de scholen verzorgen wij o.a. de thema’s:
  • Hier ben ik: Hierin leren de jongeren wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn.
  • Debatteren kun je leren: Hierin leren de jongeren op een respectvolle wijze voor hun mening uit te komen, die te onderbouwen en naar elkaar te luisteren. In een einddebat gaan ze in de raadszaal van het gemeentehuis in debat met raadsleden en/of de wethouder.
  • Een activiteit verzorgen voor een ander: Hierin leren de jongeren hoe je een activiteit organiseert, ze leren plannen, een begroting te maken, een mooie flyer, etc. Ze leren hierbij hoe mooi het is om belangeloos iets voor een andere te doen en wat je ervoor terugkrijgt.

Expeditie Flevoland kent ondertussen heel wat jongeren die een groen hart hebben en zich inzetten voor een duurzame provincie. Heb jij ook iets met duurzaamheid? En zo ja, wat precies?

Ik koop eigenlijk zelden nieuwe kleding, ik koop mijn kleding heel vaak bij tweedehands winkels. Ook draag ik weleens de kleding van mijn vader. Wij proberen thuis echt te letten op ons waterverbruik en zo kort mogelijk te douchen. Wij gaan regelmatig langs bij de boer. Wij zijn bewust bezig met het scheiden van afval. Tevens doen wij alles op de fiets of het openbaar vervoer.

Wat vind je dat je nog kan veranderen om nog meer impact te maken?

Het is niet zozeer dat ik zelf meer kan doen, maar ik denk dat wij als maatschappij er voor moeten zorg dragen dat alle generaties goed geïnformeerd worden. Er wordt veel geroepen en niet alles is waar. Dit zorgt voor veel meningsverschillen. Ik ben van mening dat we daardoor nog niet zover zijn als we hadden willen zijn. Wellicht kunnen we de jongere generatie meer enthousiasmeren voor natuur en milieu door al op de basisschool het vak natuurkunde spelenderwijs te introduceren.

Waar haal je je informatie vandaan?

Ik kijk vaak op Google Scholar. Daar staan allerlei wetenschappelijke artikelen met onderzoeksuitslagen, ook over het onderwerp natuur en milieu.

Zijn er duurzame of groene influencers, bedrijven of organisaties die jou op ideeën hebben gebracht?

Ik ben vanaf jongs af aan positief beïnvloed door mijn familie met betrekking tot dit onderwerp. We waren veel in de buitenlucht en een familielid van mij werkt bij Greenpeace. Ook de Pandadroom in de Efteling heeft mij ook geïnspireerd. Als je daar nog niet bent geweest, is dit een aanrader.

Waarover verbaas je je dat we dat nog steeds doen of nog niet hebben opgelost?

Ik verbaas me over hoeveel er geroepen wordt in tegenstelling tot wat er daadwerkelijk gebeurt. De veranderingen gaan vrij traag en kost geld. Niet ieder huishouden heeft het geld om deze veranderingen door te kunnen voeren. Soms vraag ik me af hoe de regering dit gaat oplossen.

Heb je tips voor leeftijdgenoten om zelf ook het verschil te maken?

Haal je informatie uit betrouwbare bronnen. Het is ook super stoer om je hard te maken voor een duurzame samenleving. Je kunt je ook aansluiten bij organisaties die zich hard maken voor een duurzame samenleving, zie bovenstaande genoemde organisaties. Alle beetjes helpen. Maak het niet te moeilijk. Je kunt al met iets kleins starten door b.v. 5 minuten te douchen, lege flessen in te leveren in plaats van weg te gooien, afval te scheiden. En denk om het welzijn van de dieren, die ook deel uitmaken van onze samenleving.

Wat zou je graag nog willen zien of weten over duurzaamheid of over de energietransitie?

Ik hoop voor de toekomst dat energie opgewekt kan worden door steeds kleinere apparatuur die geen doorn in het oog zijn in ons mooie landschap. En dat het grootste deel van de dieren dat nu in gevangenschap leeft een echt eigen leefgebied krijgt. En ik hoop het meest dat we weer meer een SAMENleving worden en weer ECHT voor elkaar klaar zullen staan!

Afvalprikken op een strand bij Lelystad.
Volg de Expeditie via