Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Goedestede

GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een Thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben.

Wij werken voor een brede doelgroep. Mensen met ‘een smalle beurs’ kunnen bij ons terecht, maar in beperkte mate ook (hogere) middeninkomens. Onze primaire doelgroep betreft de huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Wij onderkennen ook dat een klein deel van onze klanten niet zelfredzaam (meer) is. Deze klanten vragen structureel meer aandacht en inzet van ons. Met wat extra ondersteuning proberen we er, samen met onze partners, voor te zorgen dat deze mensen zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen en leven.

Deze missie staat aan de basis van ons handelen voor korte en lange termijn. Weliswaar zijn de economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden aan verandering onderhevig, het blijft naar onze mening een legitieme leidraad voor ons handelen.

Bezoek de website van Goedestede

Actuele projecten

Binnenkort worden hier de actuele projecten getoond.