Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Toekomst van warmte

Publicatiedatum: 25 april 2024

Hoe houden we het warm in de toekomst? Op initiatief van het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) kwamen wethouders, energie- en wooncorporaties, Waterschap Zuiderzeelandprovincie Flevoland, energieleveranciers en andere partijen uit heel Flevoland deze week bij elkaar om hun dilemma’s, vragen en kennis met elkaar te delen.

Toekomst

De warmtetransitie in Flevoland vereist daadkracht, keuzes maken en waar nodig samenwerking onderling. EEF vroeg alle aanwezigen om nu al na te denken over de keuzes en oplossingen voor de toekomst. Daarnaast kregen deelnemers een overzicht van de wetswijzigingen die eraan komen om de warmtetransitie mogelijk te maken in Nederland. Een landelijke ambitie, waar lokale én regionale oplossingen nodig zijn.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Ik ben blij dat de ambtelijke samenwerking in onze regio goed gaat. Ik hoop dat we in 2050 (of eerder) heel Flevoland van het aardgas af hebben. Dat de huidige stadsverwarmingen verduurzaamd zijn, nieuwe warmtenetten (zowel groot als klein) betaalbaar ontwikkeld worden en de all-electric oplossingen niet leiden tot extra netcongestie.”

Deelnemers aan het event staan rondom een tafel en zijn druk met elkaar in gesprek.