Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Tweetal subsidies voor Pioniers van de Toekomst

Publicatiedatum: 26 september 2019

De Noordoostpolder wordt zo steeds duurzamer. 

De stichting Pioniers van de Toekomst ontvangt een tweetal subsidies van de Provincie Flevoland in het kader van de energietransitie. Samen met Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal gaan zij aan de slag met twee initiatieven.

Proeftuin

De wijk de Zuidert in Emmeloord wordt een proeftuin voor (na-)isoleren en daarmede verduurzamen van particuliere koopwoningen. De proeftuin is een voorloper op energiebesparende maatregelen, die gemeenten in het kader van het Klimaatakkoord gaan leveren. In grote lijnen zal de aanpak bestaan uit het uitvoeren van een scan van de (buitenschil) van de woning, voorlichting over technische en financiële mogelijkheden en het aantonen van de invloed op het energieverbruik en het woongenot. De focus ligt op de persoonlijke benadering.

De energietransitie en het Mbo-onderwijs

In de Noordoostpolder wordt een initiatief opgestart tussen scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om proactief de juiste opleidingen en stageplaatsen te scheppen voor studenten en werkenden. Hierdoor kunnen zij de juiste vakkennis en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn bij de realisatie van de energietransitie. De verworven informatie en kennis in dit proces worden vervolgens gedeeld met onderwijsinstellingen in de Flevopolder.