SWITCH test het energiesysteem van de toekomst

Publicatiedatum: 4 april 2024

Op woensdag 27 maart is het SWITCH-fieldlab in Lelystad geopend. Hier onderzoeken TNO en Wageningen University & Research/ACRRES hoe ons toekomstig energiesysteem, met wind en zon als belangrijkste bronnen, stabiel en betaalbaar kan blijven.

In het SWITCH-fieldlab zijn windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen zo aan elkaar gekoppeld dat het energieaanbod afgestemd kan worden op de marktvraag én het elektriciteitsnet optimaal benut wordt.

Flexibel energiesysteem

Innovaties zijn noodzakelijk om het elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar te houden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd en gaat over op duurzame energieproductie. Inmiddels loopt het elektriciteitsnet soms zo vast dat bedrijven en nieuwe huizen niet meer aangesloten kunnen worden.

Henk Jan Vink, directeur van TNO Energie- en Materialentransitie: “Er is een systeemaanpak nodig. Juist het SWITCH-lab maakt het mogelijk op kleine schaal samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen oplossingen te testen en bedenken om ons toekomstig energiesysteem flexibel en stabiel te maken. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat straks, als we in 2030 grote hoeveelheden windenergie op de Noordzee produceren, het elektriciteitsnet vastloopt.”

Lees verder bij TNO.

Switch wordt feestelijk geopend met een druk op een grote knop.