Partner aan het woord: Karina Neef, Windesheim

Publicatiedatum: 24 februari 2022

"We staan altijd open voor samenwerking in welke vorm ook, zolang er verwantschap met het thema of het programma is." 

In deze reeks praten we met FEA-partners. Vandaag spreken we Karina Neef van Hogeschool Windesheim.

Karina, wat is je rol en functie bij Windesheim?

Ik coördineer het Honours Programma Sustainable Society in Almere. Samen met externe partijen (waaronder Expeditie Flevoland!) vul ik het programma met interessante trainingen, workshops en gastcolleges. Ook faciliteer ik daarin de samenwerking en ontwikkeling van de studenten vanuit een coachende rol.

Daarnaast werk ik met veel plezier voor de opleidingen Bedrijfskunde en HRM.

Kun je iets meer over het Honours Programma vertellen?

Het is een éénjarig programma dat voor alle studenten van Windesheim toegankelijk is. Zij volgen dit naast hun eigen studieprogramma en ze kunnen zich aanmelden na afronding van hun eerste jaar. Honours-studenten krijgen na afronding extra studiepunten of een aantekening op hun diploma.

Sustainable Society richt zich op duurzaamheid. Vanuit dit thema wordt het eerste half jaar gewerkt aan een groepsopdracht en de tweede helft aan een individueel product. Beide richten zich op het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid. Zo wordt er gewerkt vanuit de Sustainable Development Goals én natuurlijk vanuit eigen overtuiging.

Wat is een voorbeeld van een groepsopdracht?

De studenten hebben de afgelopen vijf maanden aan een opdracht van de provincie Flevoland gewerkt met als breed speelveld: ‘Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van het kustgebied bij Lelystad’.

Wat hebben de studenten bedacht?

1) Een snelfietspad om het kustgebied met de verschillende andere centra en de scholengemeenschap te verbinden om zo recreatie en veiligheid te stimuleren.

2) Een uitkijktoren als iconisch en historisch baken in Nationaal Park Nieuw Land.

3) Een (schaalbaar) draaiboek voor duurzame evenementen.

4) De inrichting van een nog te ontwikkelen schiereiland met een faculteit, wonen en recreatie.

5) Een modern en duurzaam drijvend pand met kantoorfunctie en een foodhal.

Zijn er nog meer projecten die jou zijn bijgebleven?

Na drie weken Honours Programma hebben we de studenten een pitch laten geven voor duurzame ideeën, ondersteund door professionals in presentatie, communicatie, conceptueel denken en design vanuit Expeditie Flevoland. Dit is erg leerzaam geweest en het heeft mooie ideeën opgeleverd waarvan een tweetal later nogmaals gepresenteerd is in de Energietour.

Ook de avond met presentaties van de groepsopdracht was een mijlpaal. De groei in hoe de studenten staan te presenteren, is erg mooi om te zien. Daar gaat mijn onderwijshart sneller van kloppen!

Welke reacties krijgen de studenten van de opdrachtgevers?

De studenten mogen op 22 maart de projecten op uitnodiging presenteren aan het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van Lelystad. Deze uitnodiging vanuit het college is natuurlijk een mooie kroon op het werk!

In het traject ernaartoe zijn de kritische vragen die de studenten vanuit hun achtergrond en studieprogramma stellen, erg gewaardeerd door de diverse opdrachtgevers en partners.

Wat zou een ideaal project zijn om in de toekomst onder handen te nemen?

Oh, er liggen zó veel mooie mogelijkheden! Binnen de agenda van de MRA (Metropoolregio Amsterdam) is de (gebieds)ontwikkeling van Amsterdam Bay Area heel interessant om bij aan te sluiten.

De bouwopgave, en bij die bouwopgave het spanningsveld over behoud van of liever nog vergroten van de leefbaarheid voor de gemeente Lelystad is ook heel interessant om een aandeel in te mogen leveren.

De ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’ biedt ook nog heel veel opties met betrekking tot het ecosysteem en duurzame gebiedsontwikkeling.

Bij wie kunnen organisaties of bedrijven zich melden als zij ook met jouw groep aan de slag willen?

We staan altijd open voor samenwerking in welke vorm ook (zoals workshops, inspiratiesessies, complexe cases), zolang er natuurlijk verwantschap met het thema en/of het programma is. Dit is vanzelfsprekend heel breed.

Organisaties die dit willen, kunnen mij altijd mailen (k.a.neef@windesheim.nl).

 

Volg de Expeditie via