Partner aan het woord: Jan Rien van der Stouwe, Geohita

Publicatiedatum: 8 november 2021

'We richten ons op projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en beleggers die op zoek zijn naar een duurzame warmtevoorziening voor hun nieuwe project.' 

In deze reeks praten we met FEA-partners. Vandaag spreken we Jan Rien van der Stouwe van Geohita.

Kun je iets meer over jezelf vertellen?

Ik ben opgeleid als technisch bestuurskundige aan de TU Delft. Ik heb in mijn carrière de volledige energieketen doorlopen: van (duurzame) energieproductie, distributie, meetdienst, levering tot en met de installatietechniek achter de voordeur, waar het verbruik wordt bepaald. Ik heb gewerkt voor corporates, (semi-)overheid, scale-ups en start-ups. Ik ben altijd bezig (geweest) met nieuwe ontwikkelingen: strategie, business development en innovatie. Daar ligt ook mijn passie als business developer.

Je werkt bij Geohita, vertel eens iets meer?

Sinds de zomer van 2020 werk ik als algemeen manager voor Geohita. Geohita is in 2019 begonnen en dus nog echt een scale-up. De werkzaamheden zijn dan ook zeer uiteenlopend: van marketing, sales, productontwikkeling, projectmanagement, after sales tot organisatieontwikkeling.

Op jullie site staat: ‘Geohita draagt bij aan de verduurzaming van de woningbouw in Nederland.’ Hoe doen jullie dat?

Geohita ontwikkelt, realiseert en exploiteert warmtenetten op projectniveau. We maken gebruik van lokale, duurzame warmtebronnen, zoals bodemwarmte. Daarmee leveren we duurzame warmte en koude aan de aangesloten woningen en commerciële afnemers. Het is een aantrekkelijk alternatief voor individuele systemen. De techniek neemt in de woning vrijwel geen ruimte in beslag, veroorzaakt geen trilling- of geluidoverlast, is esthetisch fraai én levert dus ook koude, waardoor de bewoners ook zomers een aangenaam binnenklimaat hebben. Geohita sluit bovendien aan bij de circulaire ambities van de overheid.

In 2019 is het eerste collectieve project in Emmelhage (Emmeloord) opgeleverd. Kun je daar wat meer over vertellen?

Het concept is ontstaan uit onvrede met de individuele lucht/water warmtepomp. Projectontwikkelaar OVT Ontwikkeling en Totec Installatietechniek zijn samen op zoek gegaan naar een alternatief. De bodem is een perfect betrouwbare bron van warmte en relatieve koude. De techniek is echter te duur om individueel toe te passen. Een bepaalde mate van collectiviteit is dus gewenst, maar woningeigenaren zitten er niet op te wachten om een VvE op te moeten richten voor het eigendom en beheer van een collectieve installatie. Daaruit is het businessmodel ontstaan om zelf de collectieve warmtevoorziening te exploiteren en warmte en koude te leveren aan de aangesloten woningen. Zo ontzorgen we de projectontwikkelaar, de bouwer en de bewoner.

Wat hebben jullie daarna nog gerealiseerd?

We hebben inmiddels zes warmtenetten operationeel en nog eens vijf projecten worden nu gerealiseerd. We zijn begonnen met kleinere projecten van tien grondgebonden woningen, maar hebben inmiddels ook grotere appartementencomplexen voorzien van duurzame warmtenetten. En we realiseren ook een warmtenet voor een zorgcomplex van de J.P. van de Bent stichting.

Waar ben jij het meeste trots op?

Het is een gedurfd businessmodel in een markt die continu in verandering is, en aan veel wet- en regelgeving onderworpen. Je begint er niet zomaar mee. Met Geohita hebben we alle hordes genomen en de aangesloten bewoners zijn zeer tevreden. Zowel in koude als warme periodes is het in de woningen aangenaam en comfortabel. Bovendien hoeven ze zich geen zorgen te maken over beheer, onderhoud en vervanging van de technische installatie.

Wat hebben jullie onderweg geleerd? Of wat hopen jullie nog te leren?

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is complex en door de veelheid aan oplossingen voor veel partijen ondoorzichtig. Kleinschalige warmtenetten hebben veel potentie, maar zijn ook nog relatief onbekend en onderbelicht. Het is daarom extra belangrijk om helder te communiceren met alle partijen en zeker met de toekomstige afnemers. We zullen het technisch concept blijven doorontwikkelen. Zo gaan we misschien een tweede duurzame warmtebron toevoegen.

Met welke vraag kunnen particulieren, organisaties en commerciële partijen bij Geohita aankloppen?

Geohita ontwikkelt warmtenetten op projectniveau. We richten ons daarom op projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en beleggers die op zoek zijn naar een duurzame warmtevoorziening voor hun nieuwe project. Particulieren, die hun individuele woning willen verduurzamen, bedienen wij dus niet. We delen onze kennis en ervaring ook graag met provincies en gemeenten, zodat de potentie van kleine warmtenetten ook wordt onderkend in de Warmtetransitievisies. Alleen samen realiseren we de energie- en warmtetransitie!

Waar kunnen bedrijven en organisaties contact opnemen?

We zijn eenvoudig te bereiken via onze website.

 

Portret van Jan Rien

Volg de Expeditie via