Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Nieuwe FEA partner Flevonice

Publicatiedatum: 30 juli 2019

Het FEA netwerk is uitgebreid met een nieuwe partner. 

Het netwerk FEA mag een nieuwe partner verwelkomen: Flevonice. Sinds 2013 wekt zij via dochteronderneming Flevoland Duurzame Energie (FDE) duurzame energie op voor Flevonice. Ook zoekt FDE naar oplossingen voor energieopslag (o.a. samen met Provincie Flevoland en TU Twente), waarbij de productie van groene waterstof als interessante oplossing wordt gezien.

Waterstofnetwerk

Maarten van der Ven, algemeen directeur van Flevonice, vertelt over hun motivatie om toe te treden tot het FEA-netwerk: “FDE heeft de ambitie geformuleerd om gezamenlijk met partners een regionale keten van productie, transport en gebruik op te zetten ten behoeven van de verduurzaming van de regio. Hiervoor is FDE o.a. toegetreden tot het waterstofnetwerk van de provincie Flevoland, die de doelstelling heeft keteninitiatieven te verwezenlijken door partijen met elkaar te verbinden en mogelijke bestuurlijke belemmeringen weg te halen.” Via dit netwerk verkent FDE dus mogelijke ketens.

Hoge verwachtingen

Daarnaast geeft Van der Ven aan dat de betrokkenheid van Flevonice en FDE hoog is.  “FDE heeft net als haar netwerkpartners hoge verwachtingen van de initiatieven en is gecommitteerd om op deze manier de gevraagde regionale betrokkenheid en draagvlak vorm te geven. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat het lukraak realiseren van zonnepanelen of windmolenparken niet de langetermijnoplossing is zonder een vorm van buffering.”

Meer weten over Flevonice?  www.flevonice.nl