Topidee: Mobiel zonnepark

Publicatiedatum: 9 maart 2021

Wie?
Jan de Winter uit Biddinghuizen heeft een biologisch akkerbouwbedrijf. Hij teelt wortels en uien. Spinazie, granen en uitwisselbaar grasklaver. Deze producten worden opgeslagen in eigen koelhuizen. Ook andere biologische bedrijven kunnen hun teelt daar koelen.

Wat is het initiatief?
Mobiele zonneparken als wisselteelt op landbouwgrond.

Vertel eens iets meer?
In de akkerbouw kun je als teler te maken hebben met landbouwgrond van een rustgewas. Dat betekent dat je tijdelijk niet op dezelfde grond kunt verbouwen. Dat heeft te maken met vruchtwisseling Als je elk jaar dezelfde teelt op dezelfde plek laat groeien, krijgen ziektes en plagen de kans zich te ontwikkelen. Die grond krijgt dus tijdelijk een ander gewas. Vaak is dat biologisch grasklaver. In principe ben je het land dan een jaar – en soms langer – kwijt. Maar wat als je met dat land zowel iets lucratiefs als duurzaams kunt doen? Ik zag op meerdere plekken de statische zonneparken verrijzen. Maar de boer was dan wel zijn grond blijvend kwijt. Hij kon er nog kippen laten scharrelen of andere kleine dieren laten grazen, maar dat was het wel. Ik vroeg me af of er niet een mogelijkheid was om de zonnepanelen te verplaatsen zodat ze elke keer doorgeschoven konden worden naar de volgende grond.

En? Kan dat?
Ja. Dat kan. Daar heb ik samen met twee experts – nu mijn compagnons – een onderzoek naar gedaan. We hebben een systeem bedacht hoe je met een kabel en lier de zonnepanelen kunt verplaatsen. Zelfs over slootjes heen. We weten hoe we de landbouwgrond niet beschadigen, hoe zwaar de panelen dus mogen zijn. Ze kunnen zelfs op de dijken worden geplaatst, omdat je niets hoeft te installeren of hoeft te boren. Dit jaar hebben we patent gekregen op het systeem. Iets waar ik bijzonder trots op ben.

Zonnepanelen zijn groen, maar zijn er nog meer voordelen?
Het is een verdienmodel voor de gemiddelde agrariër. Je kunt er iets extra’s mee verdienen. Nog interessanter is een bijkomend voordeel van stikstofvermindering. Stel, een veehouder kiest voor ons systeem en besluit dat hij een deel van zijn gras gebruikt voor het mobiele zonnepark. Zo kan hij zijn vee doorschuiven en de panelen ook. Hij kan door de extra inkomsten met minder koeien dezelfde omzet verdienen, maar wel minder stikstof uitstoten.

Dus nu overal zonnepanelen geplaatst? Andere agrariërs geënthousiasmeerd?
Helaas. Zover is het nog niet. Dat komt doordat er nog geen wetgeving bestaat voor het verplaatsen van zonnepanelen. Je kunt een vast zonnepark aanleggen en krijgt daar ook subsidie voor, maar een zonnepark dat jaarlijks over je akkerbouw verschuift, daar zijn nog geen regels voor. De overheid ziet de voordelen wel, de mogelijkheden ook, maar nu moet het vliegwiel op gang worden gebracht.

Wat heb je nu nog nodig voor de realisatie?
Als tien procent van de landbouwers hieraan meewerkt, realiseren we vanuit agrarisch perspectief de energietransitie. Zo zien wij dat. Het enthousiasme is er. Ook bij de overheid. Als de uitvoering daadwerkelijk kan worden opgepakt, is dat een heel grote mijlpaal. We hebben vrijstelling nodig voor het moeten hebben van vergunningen zodat we ook in aanmerking komen voor SDE++-subsidie. Daarmee maak je het aantrekkelijk voor een grote groep.

Stel, ik ben agrariër en wil hier ook iets bij betekenen. Hoe gaat dat dan?
Klop bij ons aan. Welke aanvulling kan jij geven? Wat kunnen we gezamenlijk doen om dit te realiseren?

Volg de Expeditie via