Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Gaan windmolens en biodiversiteit goed samen?

Publicatiedatum: 21 november 2019

Dit vraagstuk stond centraal tijdens een symposium op het provinciehuis. 

Op donderdag 14 november 2019 organiseerde de Provincie Flevoland het internationale symposium ‘Onshore wind farms and wildlife interaction; how to monitor and mitigate collision risks’. Genodigden uit alle hoeken van Europa kwamen samen om kennis te delen over dit onderwerp.

Behoud van biodiversiteit

De provincie werkt hard aan de realisatie van voldoende duurzame energie en het behoud van de biodiversiteit. Een speerpunt hierbij is het voorkomen van vogelslachtoffers. Tegenwoordig zijn hiervoor allerlei methodieken in ontwikkeling. De nieuwste inzichten op nationaal en internationaal gebied werden tijdens dit drukbezochte symposium gedeeld.