Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Pure Energie

Bij Pure Energie werken energiemakers. Al 25 jaar werken zij aan een missie om de groenste energie uit Nederland te produceren en verkopen. Op deze manier verduurzamen zij de Nederlandse energiemarkt. Pure Energie levert klanten alleen de stroom die ze zelf opwekt met eigen windmolens en zonneparken die in Nederland staan. Daarom is Pure Energie al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu. De komende jaren realiseren we meerdere nieuwe projecten waardoor onze productie van groene stroom in korte tijd meer dan verdubbelt.

Pure Energie gelooft in de samenwerking met energiecoöperaties, omdat er een gezamenlijke missie is: Nederland verduurzamen. Lokale duurzame energieopwekking biedt daarnaast kansen voor de samenleving. Zowel inwoners, maatschappelijke organisaties als bedrijven kunnen ervan profiteren. Zo kunnen ze mee-investeren in een windmolen of zonnepark en er mede-eigenaar van zijn. We moedigen dat aan door actief de samenwerking te zoeken met energiecoöperaties. Trots zijn wij erop dat wij al in 2013 als eerste een samenwerking zijn aangegaan met een lokale energiecoöperatie, bij Windpark Kloosterlanden in Deventer. De samenwerking met energiecoöperaties is inmiddels vanzelfsprekend en onderdeel van elk nieuw initiatief. Wij zien de directe omgeving als betrokken, ondernemende mensen en organisaties en die nemen we serieus in de samenwerking.

In Flevoland zijn we actief op zoek naar locaties om zonneparken te ontwikkelen. In verschillende gemeenten zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Ook in Flevoland willen we de ontwikkeling van deze zonneparken vanaf het begin met een lokale energiecoöperatie doen. We zoeken naar partners om ervoor te zorgen dat de zonneparken meerdere doelen dienen dan alleen duurzame energie opwekken. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie met akkerbouw, een oplossing bieden voor boeren die te maken krijgen met bodemdaling of het versterken van de natuur. Via het FEA hopen we met nieuwe partners in gesprek te komen met wie we mooie zonneparken in Flevoland kunnen ontwikkelen die niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook hun steentje bijdragen aan andere Flevolandse doelen.

Bezoek de website van Pure Energie

Actuele projecten

Binnenkort worden hier de actuele projecten getoond.