Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Flevonice

Flevonice en Flevoland Duurzame Energie

Flevoland Duurzame Energie (100% dochter van Flevonice) is sinds 2013 actief en heeft als doel om duurzame energie op te wekken voor Flevonice.  Als middel heeft zij er voor gekozen om zonnepanelen te gebruiken. Deze keuze is toen gemaakt vanwege de schaalbaarheid met betrekking tot de investering, maar ook omdat een windmolen op haar terrein niet toegestaan is. Op dit moment heeft zij 1 megawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd en wordt gewerkt aan de realisatie van een additionele 9,5 megawatt dit jaar. Er zijn plannen voor de ontwikkeling van nog eens 20 tot 25 megawatt, wat het totaal vermogen rond 2021-2022 op 30 a 35 megawatt zou brengen.

Het nadeel van zonne-energie is dat de productie van stroom  acyclisch is ten opzichte van het moment dat Flevonice de energie nodig heeft. Hiervoor is FDE al langere tijd op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van opslag. Hiervoor heeft zij in 2016 met behulp van de Provincie Flevoland en de Technische Universiteit Twente een onderzoek gedaan naar vormen van opslag welke voor haar situatie geschikt zouden zijn. De productie van groene waterstofgas kwam als de beste oplossing naar voren gekomen.

De productie van groene waterstof zou bij FDE kunnen dienen voor opslag van energie (en dus inspelen op de onbalans van vraag en aanbod zowel binnen als ook buiten haar terrein) maar realistischer is het om waterstof (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken als duurzame brandstof in de regionale landbouw en/of transport. FDE heeft de ambitie geformuleerd om gezamenlijk met FEA partners een regionale keten van productie, transport en gebruik op te zetten ten behoeve van de verduurzaming van de regio.

FDE is onlangs al toegetreden tot het waterstofnetwerk van de provincie Flevoland onder voorzitterschap van gedeputeerde Jop Fackeldey. Deze groep heeft als doelstelling om keteninitiatieven te verwezenlijken door partijen met elkaar te verbinden en mogelijke bestuurlijke belemmeringen te beslechten.

Op dit moment verkent FDE via dit netwerk de mogelijke ketens (zoals bovengenoemde landbouw variant) om gezamenlijk met een distributeur regionale landbouwers te voorzien van een alternatief voor diesel. Hiermee wordt beoogt om een verduurzamingsslag van de landbouw te realiseren. Of deze initiatieven losse ketens of juist netwerken van de diverse producenten, distributeurs en afnemers gaan worden is nu nog te vroeg om te benoemen.

Flevonice en FDE hebben net als haar netwerkpartners hoge verwachtingen van de initiatieven en zijn gecommitteerd om op deze manier de gevraagde regionale betrokkenheid en draagvlak vorm te geven. Daarnaast is Flevonice er van overtuigd dat het lukraak realiseren van zonnepanelen of windmolenparken niet de lange termijn oplossing is zonder een vorm van buffering. Buffering dient in dit geval twee doelen: als eerste voorkomt het overbelasting van het stroomnetwerk op zonnige dagen en stelt het TenneT in staat om de onbalans te reguleren. Ten tweede voorkomt het overbodig zware aansluitingen op het bovengenoemde netwerk.

FDE ziet de ontwikkeling van bovenstaande zaken als een groeimodel met verschillende fases, te weten:

  • De ontwikkeling en realisatie van fase 2 en 3 van het zonnepanelen park.
  • De ontwikkeling en realisatie van de opslag van waterstof mbv Flowcell batterijen
  • De ontwikkeling en realisatie van de keten.
  • De ontwikkeling en realisatie van de waterstof productie.
  • De ontwikkeling en realisatie van distributie naar de keten partners.

 

Bezoek de website van Flevonice

Actuele projecten

Zonneparken van 110 hectare bij Dorhout Mees en Flevonice

Flevonice, Gemeente Dronten
Bij Dorhout Mees en Flevonice in Biddinghuizen komen zonneparken van in totaal 110 hectare. Recreatiebedrijf Dorhout Mees zoekt alternatieven nu het aantal golfers terugloopt. Bedoeling is om een...
zonnestroom icoon