Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Winst voor coöperatie ZeewoldeZon

Publicatiedatum: 22 december 2022

Veel mensen hebben last van de hoge energieprijzen. “Als energie coöperatie hebben wij daar geen last van”, meldt ZeewoldeZon, een vereniging die zonnepanelen legt heeft liggen op daken in Zeewolde. “Integendeel, voor ZeewoldeZon betekent dat meer inkomsten dan verwacht. De energie die wij opwekken kunnen wij tegen veel hogere tarieven, dan we hadden begroot, op de beurs verkopen.”

Winstuitkering

Het bestuur van ZeewoldeZon heeft daarom besloten om de leden een tussentijdse winstuitkering te geven. De hoogte van de uitkering hangt af van het verbruik dat een lid heeft. Het gaat om €0,08 per kWh netto verbruik. “Netto verbruik betekent dat we rekening houden met wat de leden eventueel op hun eigen woning opwekken. Voor sommigen geldt dat ze per saldo aan het net hebben geleverd. Dan is de winstuitkering nul, want zij hebben door de hogere terugleverprijs al een voordeel.”

Het gemiddelde verbruik over alle leden heen is 2200kWh per jaar. “Dat houdt in dat het gemiddelde lid een uitkering krijgt van €176. De bedragen worden op 15 december op hun bankrekening bijgeschreven.”

Sommige leden van ZeewoldeZon geven aan dat ze eigenlijk nog niet zoveel last hebben van de hoge energie prijzen. “Ze krijgen ter compensatie immers ook €380 van de rijksoverheid. We raden onze leden dan ook aan om, als ze daarvoor de financiële ruimte hebben, het bedrag dat ze van ZeewoldeZon krijgen over te maken aan voedselbank De Kostmand.”

Gezamenlijk eigenaar

Alle leden zijn gezamenlijk eigenaar van de 3000 zonnepanelen die ZeewoldeZon verspreid over het dorp en in het buitengebied, op grote daken, heeft liggen. “Deze winstuitkeringsactie maakt duidelijk dat lokaal eigendom van opwek installaties een duidelijk voordeel voor de leden heeft. De grote winsten die de energie maatschappijen nu maken, blijven in het geval van lokaal eigendom juist bij de leden.”

Uitbreiden

ZeewoldeZon hoopt in 2023 het aantal panelen verder uit te breiden. “Daarvoor zoeken we grote daken. Omdat we graag werken vóór Zeewolde dóór Zeewolde bieden we Zeewoldenaren ook aan deze panelen te financieren.”

zonnepanelen op een dak van een bedrijf