Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Stroomnet in Flevoland overvol

Publicatiedatum: 17 november 2022

Netbeheerder TenneT heeft vandaag gemeld dat in een groot deel van Nederland sprake is van zogeheten netcongestie. Dit betekent dat het stroomnet zo vol zit dat er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen. De zuidelijke en oostelijke Flevopolder valt in het gebied waarvoor TenneT de melding doet. Het gaat vooral om grotere aansluitingen voor bedrijven en instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Particulieren kunnen nog wel aangesloten worden. De mededeling van TenneT heeft grote gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van Flevoland.

Actie noodzakelijk

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Energie is noodzakelijk voor de groei van Flevoland. Onze ondernemers hebben het nodig voor hun productie. Onze inwoners hebben het nodig voor hun huizen, hun vervoer en voor alle voorzieningen die het leven aangenamer maken. Dat het stroomnet nu vol raakt, is niet iets wat in een paar maanden is opgelost. Dit vraagt om flinke ingrepen. Als provincie willen we dan ook alles doen om er voor te zorgen dat dit probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt. Daarom zullen wij dit ook actief, samen met andere provincies, aankaarten bij het Rijk. Daar liggen, wat ons betreft, de beste kansen voor een goede oplossing. Om deze problemen op korte termijn het hoofd te bieden hebben we samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en de bedrijvenkringen en VNO-NCW Flevoland een taskforce opgezet waar specialisten praktische ondersteuning geven aan ondernemers.”

Levering en teruglevering

Het stroomnet zit aan haar grenzen wat betreft de ruimte voor nieuwe aansluitingen. Volgens TenneT kunnen er nog steeds aanvragen worden ingediend. Zij komen dan op een wachtlijst te staan. Het is nu wettelijk zo geregeld dat degene die zich het eerste meldt, ook het eerste wordt aangesloten. Door de Energiewet aan te passen, zou door de provincies de mogelijkheid worden gegeven om strategische keuzes te maken. Bijvoorbeeld om een ziekenhuis voorrang te geven in plaats van een supermarkt. Op dit moment is er op het net nog wel ruimte om duurzame stroom terug te leveren. Zo zijn de aansluitingen voor de (nog te ontwikkelen) windparken in Flevoland al gereserveerd op het stroomnet en kunnen deze parken gewoon doorgaan.