Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Provinciale subsidie oplossingen voor netcongestie ligt ter inzage

Publicatiedatum: 1 mei 2024

Kijk mee en geef je mening voor de subsidie oplossingen voor netcongestie

Door de problematiek van netcongestie op het elektriciteitsnet is er dringend behoefte aan nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld het delen van energie, batterijopslag en conversie. De provincie Flevoland heeft een subsidieregeling ontwikkelt die bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kan ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor oplossingen voor netcongestie.

De regeling ‘Oplossingen netcongestie voor bedrijven en de gebouwde omgeving’ is momenteel ter inzage. Om een zo’n goed mogelijk passende regeling te maken voor bedrijven en projecten met betrekking tot de bebouwde omgeving kunt u een zienswijze indienen. Deze zullen worden meegenomen om tot een definitief ontwerp te komen.

De ter inzage is te vinden op de pagina van Proviciaal Blad op overheid.nl. Hier staat ook de procedure om een zienswijze in te dienen.

Contact
Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl

netcongestie, subsidie