Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Op weg naar duurzame infrastructuur

Het aanleggen en onderhouden van (vaar-)wegen en fietspaden levert CO2-uitstoot op. In de tijd van klimaatakkoorden en energieagenda’s neemt de afdeling Infrastructuur van provincie Flevoland haar verantwoordelijkheid: sinds 2017 heeft de afdeling 2 adviseurs duurzaamheid. Hun doel: de 3 grootste bronnen van CO2 te verminderen en het monitoren en stimuleren van het gebruik van duurzame maatregelen binnen de afdeling.

Wegen, fietspaden en bermen maaien

Een analyse in 2016 van de CO2-footprint van de afdeling Infrastructuur bracht 3 grote bronnen van CO2-uitstoot naar voren: de aanleg van wegen (asfalt) en fietspaden (beton) en het maaien van bermen. Om daar wat aan te doen, is besloten om te beginnen bij de basis van ieder project: het opnemen van duurzaamheidseisen in aanbestedingen. In iedere aanbesteding staat nu bijvoorbeeld voorgeschreven dat de aannemer een brandstof met een CO2-reductie van minimaal 40% ten opzichte van gewone diesel moet inzetten. Bij de aanleg en het onderhouden van betonnen fietspaden moet minimaal 70% CO2-uitstoot gereduceerd worden. Ook dient de aannemer minstens 20% hergebruikt materiaal in te zetten. Bij aanbestedingen van asfaltwerkzaamheden eist de provincie het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder en moet minstens 70% van het asfalt hergebruikt zijn.

 

Een mooi begin

Eisen op papier zijn natuurlijk mooi, maar wat levert het nu daadwerkelijk op? Provincie Flevoland beheert meer dan 600 kilometer aan wegen. Dat betekent ruim 1.200 kilometer berm die meermaals per jaar gemaaid moet worden. Door biobrandstof voor te schrijven voor de maaimachines reduceren we de CO2-uitstoot met ruim 40% wat zo’n 600 ton CO2 bespaart. Ook zijn in 2018 drie fietspaden van asfalt vervangen door betonnen fietspaden. Het gebruik van een duurzamer beton bespaart zo’n 1.000 ton CO2. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks ruim 20 ton CO2 uit door energieverbruik, autorijden, de aankoop van eten, spullen en kleding. Voor 20 ton CO2-uitstoot moeten 1.000 bomen een jaar lang groeien. (bron: climateneutralgroup.com en milieucentraal.nl) De 1.600 ton CO2 die dit jaar minimaal is bespaard, is daarom een mooi begin.

Duurzamere toekomst

De eerste stappen zijn dus gezet, maar er is nog meer te doen. Op dit moment werkt de afdeling Infrastructuur aan een duurzaamheidsprogramma 2019 – 2023 met als ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel van alle projecten te maken. Ook draait er een pilot waarin aannemers in een aanbestedingstraject worden beoordeeld op de duurzaamheid van hun oplossingen en niet meer alleen op de laagste prijs. Zo draagt ook afdeling Infrastructuur bij aan een duurzamere toekomst!