Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Nieuwe provinciale subsidies

De provincie heeft sinds kort twee nieuwe subsidies in het leven geroepen om het voor de inwoners van Flevoland makkelijker te maken om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. het gaat om subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen, gecombineerd met het saneren van asbestdaken en het ondersteunen van kleine energie-initiatieven. Het aanvragen van de subsidies kan via de site van de provincie.

Van Asbest naar Duurzaam Dak

Met deze subsidie hoopt de provincie twee vliegen in één klap te kunnen slaan. Voor 2025 moeten namelijk alle daken van woningen, bedrijven en (overheids-)instellingen asbestvrij zijn. In Flevoland zijn er ongeveer 10 duizend panden, die mogelijk nog asbest bevatten. Tegelijkertijd wil de provincie de opwek van duurzame energie door haar inwoners stimuleren. Daarom is er nu 1,5 miljoen euro  aan subsidie beschikbaar voor de regeling Van Asbest naar Duurzaam Dak. Gedeputeerde Jop Fackeldey: “In Flevoland maken we praktisch werk van de energietransitie. Deze subsidie helpt mensen die toch al van hun asbestdak af moeten aan meer duurzame energie én verlaagt de energierekening. De energietransitie: dat doen we samen slim!”

Kleine energie-initiatieven

Deze subsidie is bedoeld om inwoners te helpen om initiatieven voor energiebesparing, -opwek, -opslag en -distributie te ontplooien. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk. Of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de vorige twee voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Dak met zonnepanelen