Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Miljoenen voor energietransitie in Flevoland

Publicatiedatum: 28 februari 2023
Het kabinet trekt tot 2025 ruim 23,2 miljoen euro uit voor de provincie en de gemeentes voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een nieuwe regeling die het kabinet maandag heeft gepubliceerd. Met het geld kunnen de provincie en gemeentes extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen.Een groot deel van het geld is beschikbaar voor Almere, ruim 9,4 miljoen euro. Lelystad krijgt bijna 4 miljoen euro. Voor de gemeente Noordoostpolder is zo’n 2,7 miljoen gereserveerd en voor Dronten ongeveer 2,4 miljoen. Ook Urk en Zeewolde krijgen een bijdrage van het kabinet: respectievelijk bijna een miljoen en ruim 1,4 miljoen. Voor de provincie zelf is ruim 2,4 miljoen beschikbaar gesteld.

Kennis

Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat spelen de gemeentes en provincie een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen. Daarom is het volgens het ministerie belangrijk dat ze genoeg geld krijgen om de benodigde kennis en expertise te krijgen. Daarom trekt het kabinet tot en met 2025 in totaal 1,04 miljard uit om alle gemeentes en provincies in Nederland te ondersteunen.

Jop Fackeldey, gedeputeerde provincie Flevoland, is blij met de toezegging. Hij zegt namens de samenwerkende provincies: “Met alleen de wil om het klimaatbeleid uit te voeren komen we er niet. Dat het Rijk daarvoor nu middelen vrijmaakt is heel goed. Dit stelt ons mede in staat om in partnerschap invulling te geven aan de klimaatopgave.”

De gemeentes en provincie krijgen het geld nog niet direct bijgeschreven op de rekening. Ze moeten hiervoor zelf in april een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.