Batterijen en waterstof in Zeewolde

Publicatiedatum: 22 mei 2024

De energietransitie brengt uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is de continuïteit van de energievoorziening: hoe zorgen we voor groene energie op momenten dat het niet waait en de zon niet schijnt? De andere is: hoe schakelen we over van fossiele diesel op groene waterstof?
De oplossingen komen bij het transformatorstation van Windpark Zeewolde: energieopslag in twee megabatterijparken en een waterstoffabriek.

Vergunningen

Windpark Zeewolde heeft de vergunning rond voor Batterij Park Zeewolde. Directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “Wanneer het hard waait en onze windturbines veel energie opwekken, slaan we hier de opgewekte elektriciteit op. Dit voorkomt netcongestie: overbelasting van
het hoogspanningsnet doordat er te veel elektriciteit wordt aangeboden. Op momenten dat het juist niet waait, leveren onze megabatterijen toch groene elektriciteit aan het net.”

Batterij Park Zeewolde komt naast het transformatorstation van Windpark Zeewolde te liggen. De eigenaren zijn dezelfde als die van Windpark Zeewolde: 200 boeren, bewoners en ondernemers uit
het buitengebied van Zeewolde. Dit batterijpark omvat 2.000 m2 en krijgt een capaciteit van 65 megawattuur (MWh). Daarmee behoort het straks tot de grotere batterijprojecten van Nederland.
De hier jaarlijks opgeslagen energie staat gelijk aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van zo’n 12.000 huishoudens. Rolls-Royce Power Systems gaat het project realiseren en levert het grootschalige batterijopslagsysteem. De bouw begint in juli. Naar verwachting is de batterij najaar 2025 gereed voor gebruik.
Een tweede batterijpark naast het transformatorstation betreft batterijproject BES Vogelweg Zeewolde. Dit project is van een ontwikkelaar en omvat 2.400 m2. Ook dit project is definitief
vergund, maar in de ontwikkeling nog niet zover als Batterij Park Zeewolde.

Waterstof in plaats van diesel voor zware transport

Deze week is ook de vergunning ingediend voor een waterstoffabriek. Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma: “De stroom van de windturbines die hier binnenkomt, wordt straks omgezet in groene waterstof. Dat
is duurzame brandstof voor zware vrachtwagens en zwaar bouwmaterieel. Ook betekent deze fabriek een mooie stap richting een fossielvrij landbouwgebied van Zeewolde, omdat zware trekkers niet
langer fossiele diesel hoeven te gebruiken.”
De waterstoffabriek is 15MW en wordt daarmee een van de middelgrote installaties van Nederland. De fabriek komt op een terrein van 12.000 m2 en wordt maximaal 6 meter hoog. De geproduceerde
groene waterstof wordt geladen in 10 meter lange gasflessen die naar de klanten gaan. Naar verwachting start de bouw start in 2026. De intentie is om daarna een tweede waterstoffabriek te bouwen, met een capaciteit van 75MW. Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma over deze nieuwe ontwikkelingen: “Dit is de toekomst en die gaan wij met dit groene energiepark vormgeven. We kunnen de stroom van de windparken nog zoveel slimmer inzetten. Met de batterijen mikken we op leveringszekerheid en minder netcongestie. Met de waterstoffabriek dragen we bij aan het veranderingsproces om meer fossielvrije energie te gebruiken in het agrarisch gebied. Zo helpen we tevens de grote logistieke sector van Zeewolde.”
De twee batterijparken en de waterstoffabriek komen naast elkaar te liggen bij het transformatorstation en worden aan het zicht onttrokken door een hoge groene haag.