Flevolandse Energie Agenda
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

01 okt 2019 | Cornelis Lely Lezing over de energietransitie

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) organiseert ieder jaar met Nieuw Land Erfgoedcentrum de Cornelis Lely Lezing. Deze lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. 

Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk.

De lezing vindt dit jaar plaats op 1 oktober 2019  in de Statenzaal van het Provinciehuis, met inloop vanaf 14.30 uur. De sprekers zijn:

  • Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels, als SER-lid voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord, spreekt de lezing uit met als onderwerp ‘Energietransitie’.
  • Coreferent is Dr. Jeike Wallinga, nu nog actief als associate lector Duurzame Energievoorziening bij hogeschool Saxion. Per 1 oktober treedt zij aan als lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim.

De heer L. (Leen) Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, zal de lezing inleiden.

Het programma van de Cornelis Lely Lezing is als volgt:

  • 14.30 – 15.00 uur Inloop
  • 15.00 – 15.05 uur Opening
  • 15.05 – 15.15 uur  Inleiding door de heer Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland
  • 15.15 – 16.00 uur  Cornelis Lely Lezing door drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels, als SER-lid voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord
  • 16.00 – 16.20 uur Co-referaat door dr. Jeike Wallinga, lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim.
  • 16.20 uur               Afsluiting en receptie

De lezing vindt plaats in het Provinciehuis van Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad. U bent van harte welkom.

Meld u aan via aanmelding@batavialand.nl o.v.v. CLL 2019.

Meer informatie: https://www.cornelislelylezing.nl/