Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Wat vindt u van duurzame energie?

Publicatiedatum: 9 maart 2021

Flevoland denkt mee 

Wilt u meedenken over duurzame energie in Flevoland? We nodigen u van harte uit om uw ideeën en eventuele zorgen te delen via een online vragenlijst. Deze is te vinden via www.flevolanddenktmee.nl.

In de hele wereld stoppen we met het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Zo verminderen we CO2-uitstoot en voorkomen we verdere opwarming van de aarde. We stappen daarom over op duurzame energiebronnen. We gaan bijvoorbeeld steeds meer elektriciteit opwekken door de wind en de zon te gebruiken.

Denk mee via de online vragenlijst

Ook in Flevoland werken we hard aan het behalen van de klimaatdoelen om onze wereld en provincie leefbaar te houden. We maken bijvoorbeeld al veel gebruik van windenergie. We zijn benieuwd hoe u, als inwoner van Flevoland, kunt en wilt bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Heeft u uw woning bijvoorbeeld al (deels) verduurzaamd of gebruikt u groene stroom? Bent u dat van plan of misschien juist niet?

Daarnaast zijn we benieuwd wat u verwacht van de overheid als het gaat om de opwek van duurzame elektriciteit en of u hierover in de toekomst met ons mee wilt denken. Laat het ons weten via de online vragenlijst. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Zo doet u mee

Vul vóór maandag 29 maart de vragenlijst in via www.flevolanddenktmee.nl. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!