Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Lelystad Airport Businesspark geschikt gebied voor duurzame pilots

Er liggen veel kansen om het gebied zo toekomstbestendig mogelijk te ontwikkelen.

Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark, gemeente Lelystad en provincie Flevoland hebben woensdag 18 december 2019 de Samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendige Luchthavenomgeving ondertekend. Elke partij draagt bij aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en economie.

Onderzoeksinstellingen en omgevingspartners denken al langer mee over ideeën om bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van kennis en technologie gericht op toekomstbestendige luchtvaart, luchthaven en luchthavenomgevingen. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst is de eerste formele stap in de verdere vormgeving van het ‘Onderzoeks- en innovatieprogramma luchthavenomgeving Lelystad toekomstbestendig’. Betrokken onderzoeksinstellingen en omgevingspartners gaan dit programma de komende tijd verder vorm en inhoud geven.

Lees meer.

vier bestuurders poseren bij een poster van het gebied Lelystad Airport.