Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Kick-off bijeenkomst Energie Expertisecentrum Flevoland

Flevoland heeft sinds 2014 een Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on). Zij helpt initiatiefnemers in Flevoland bij de ontwikkeling, realisatie en financiering van duurzame energie- en energiebesparings-projecten. DE-on richt zich specifiek op projecten die niet gemakkelijk te realiseren zijn. De praktijk leert dat er nog veel projecten zijn waarbij twijfels bestaan over de praktische haalbaarheid.

EEF

Met het nieuwe Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) kunnen initiatiefnemers onafhankelijk advies inwinnen, zodat projecten uiteindelijk kunnen worden uitgevoerd. EEF is het centrum waar kennis en ervaring voor succesvolle energiemaatregelen samen komen en kan Flevolandse bedrijven met gerichte kennis én financiële middelen ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Ook gemeenten en duurzame energiecollectieven kunnen gebruik maken van deze expertise. Op 14 maart is de officiële kick-off van EEF in het provinciehuis te Lelystad.