Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Asbest neemt af, zonne-energie neemt toe

De provinciale subsidieregeling voor asbestsanering wordt goed gebruikt. 

De provinciale subsidie voor asbestsanering, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, is in het eerste jaar al goed gebruikt. Zo is er inmiddels meer dan 100.000 m2 asbestdak gesaneerd (60.000 m2 staat klaar om gesaneerd te worden). En is er al voor 11 miljoen wattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Deze panelen wekken samen genoeg op om 3.200 huishoudens van stroom te voorzien. Naast de zonnepanelen is ook bij een aantal daken extra isolatie aangebracht voor energiebesparing. Voor 2020 is er nog een bedrag van iets meer dan 600.000 euro beschikbaar. In totaal was er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Particulieren

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Ik ben blij dat wij als provincie met deze regeling kunnen bijdragen aan zowel de asbestsanering van onze woningen en bedrijfspanden én aan het stimuleren van opwek van duurzame energie. Bedrijven hebben tot nu toe hun weg naar de subsidie beter weten te vinden dan de particulieren. Daarom zou ik de woningbezitters in Flevoland willen oproepen om nog meer gebruik te maken van deze regeling, nu er nog voldoende geld beschikbaar is.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie is het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met saneren de grootste voorwaarde. Hiervoor is een basisbedrag van 500 euro beschikbaar, met daarnaast €6,50 per vierkante meter dakoppervlakte. Voor daken groter dan 250m2 geldt een bedrag van €4,50 per vierkante meter. En wordt er naast het plaatsen van zonnepanelen ook isolatie aangebracht op het dak, dan komt er nog €2,- per vierkante meter bij. Er geldt per eigenaar een maximum van €25.000. Mocht het dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.flevoland.nl onder het kopje Subsidies.

Infographic subsidieregeling voor asbestsanering en zonnepanelen.