Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Aanvragers energiesubsidies krijgen meer tijd

Projecten voor duurzame energie die in 2020 moeten worden gerealiseerd om SDE+-subsidie te krijgen, mogen een jaar uitstel vragen. Ook aanvragers van andere subsidies krijgen meer tijd.

In april schreef minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer dat hij begrip heeft voor vertraging in de realisatie van projecten door de coronacrisis, zonder dat die daar invloed op hebben. Hij wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheid dat materialen later beschikbaar zijn, of dat er te weinig arbeidskrachten zijn. Hij treft zelf al maatregelen tegen een eventueel gebrek aan leidingen om de duurzame stroom of groene gassen te kunnen transporteren.

Eerste ronde

In de eerste ronde van de SDE+-regeling (maart-april 2020) zijn 7.562 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend. Als alles zou worden gehonoreerd kost dat ruim € 4,1 miljard subsidie en levert dat per jaar maximaal 24,7 PJ (24,7 miljard kilowattuur) aan elektriciteit op. Het overgrote deel gaat over zonne-energie op daken, dat de helft van de maximale levering zou verzorgen. Het budget van de SDE+ is € 4 miljard. De goedkoopste projecten (in € per kilowattuur) komen het eerst in aanmerking voor subsidie. De SDE+-subsidies worden overigens pas bij productie van stroom en groen gas uitgekeerd.

Buitenland

In de brief kondigt de minister van Economische Zaken en Klimaat ook de eerste ronde van de SDE++ aan, voor CO2-arme technologieën in de industrie. Ook schrijft Wiebes dat hij onderzoekt hoe hij productie van duurzame energie in het buitenland op Nederlandse ‘rekening’ kan bijschrijven. Die ‘statistische overdracht’ kan helpen om dit jaar nog het doel voor duurzame energie te halen: 14% van alle energie duurzaam.

Deadline verschoven

Al eerder maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO bekend dat de deadlines van ten minste één andere subsidieregeling ook uitgesteld worden. Zo mogen indieners vier weken langer de tijd (tot uiterlijk 18 mei) om subsidies aan te vragen onder de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). Dat is een regeling voor samenwerkingsverbanden van bedrijven die werken aan ‘integrale innovatieve oplossingen’. Die moeten bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord.

Overigens krijgen ook  andere partijen die subsidies toegewezen hebben gekregen het advies om bij vertraging in het project de voorwaarden goed te lezen en eventueel contact met RVO op te nemen.